Energovienoti

Reģ Nr. 1-08/76/2022

Projekta mērķis

Izveidot nacionāla mēroga interaktīvu, informatīvu un analītisku instrumentu – “Energovienoti” platformu, lai veicinātu aktīvu iedzīvotāju, uzņēmumu, pašvaldību un kopienu iesaisti enerģijas patēriņa mazināšanas aktivitātēs ikdienā, tādējādi veicinot sabiedrības atbildību Latvijas energoneatkarības stiprināšanā un nodrošinot ilgtermiņa ietekmi nacionālo energoefektivitātes mērķu sasniegšanā.

Projekta uzdevumi

1. “Energovienoti” marķējuma (līdzīgi, kā “Zaļā karotīte” vai “Zilais karogs”) izstrāde un aprobācija; 2. Metodikas izstrāde iedzīvotājiem energoaudita veikšanai savā mājoklī; 3. Konsultatīva atbalsta sniegšana enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām pašvaldībās; 4. Efektīva zināšanu pārneses nodrošināšana un aktīva informācijas izplatība, izmantojot dažādus komunikācijas kanālus.

Projekta rezultāti

1. Sasniegts energoresursu (elektroenerģijas, siltumapgādes) patēriņa samazinājums īstenotajos pilotprojektos par 10-20%. 2. Sasniegts SEG emisiju samazinājums īstenotajos pilotprojektos par 10-20%. 3. Tiks izstrādāta ilgtspējīga metodika energopatēriņa novērtēšanai mājokļos – vadlīnijas kā novērtēt enerģijas patēriņa samazinājuma iespējas un ieviest energoefektivitātes pasākumus savos mājokļos, sasniedzot izmaksu un enerģijas ietaupījumus. 4. Tiks ieviesta nacionāla mēroga Energovienoti marķējums, vērtēšanas un uzraudzības sistēma, ar mērķi veicināt energoresursu patērētāju aktīvāku iesaisti enerģijas patēriņa uzvedības maiņā, enerģijas un izmaksu samazināšanā. 5. Tiks izstrādāts kompleksais indekss Latvijas tautsaimniecības sektoriem, kas ļaus identificēt būtiskākos energoefektivitātes virzītājspēkus un kritiskos aspektus katram Energovienoti marķējuma dalībniekam. 6. Veikta Energovienoti marķējuma aprobēšana un ieviešana izmantošanai dažādos sektoros – tūrisma sektorā, mājsaimniecībās, uzņēmumos, pašvaldību institūcijās, pakalpojumu sektorā. 7. Īstenots pilotprojekts vienā pašvaldībā nelielai apdzīvotai vietai un demonstrēta reāla energoefektivitātes rīcības plāna ieviešana energonabadzīgajām mājsaimniecībām pašvaldībā. 8. Tiks īstenotas sabiedrības izpratnes kāpināšana – informatīvie pasākumi, metodiku materiālu un vadlīniju sagatavošana, organizēti semināri un meistarklases par energoefektivitātes pasākumu ieviešanas pozitīvajiem piemēriem un energoresursu taupīšanu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 29.09.2025
Īstenotājs Rīgas Tehniskā universitāte
Rīga, Ķīpsalas Iela 6a, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 233 822.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 200 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 200 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.