• Sākums >
  • Vides izglītības sadaļa “Dzenis mežā”

Vides izglītības sadaļa “Dzenis mežā”

Reģ Nr. 1-08/76/2019

Projekta mērķis

Projekta realizācijas pamatmērķis - veidojot vides izglītības sadaļu “Dzenis mežā”, caur viegli saprotamu un uztveramu teksta un problēmjautājuma atklāsmes formu klausītāju ieinteresēt un vērst uzmanību uz attiecīgām vides un dzīvesveida problēmām un jaunatklājumiem, aktualizējot atbildīga dzīvesveida pamatprincipus. Izvēloties šādu vides izglītības sadaļas nosaukumu vēlamies caur alegoriju “dzenis kā meža sanitārs” vērst klausītāja uzmanību uz vides un sadzīves lietām, kuras saasinātas un traktējamas kā problēmjautājumi un pelna sabiedrības pievēršanos un iespējami steidzamu risinājumu meklēšanu, tādejādi veicinot sabiedrības interesi par dabas, vides un ekosistēmu saglabāšanu, jēgpilnu apsaimniekošanu ilgtermiņā un ilgtspējīgas pastāvēšanas nodrošināšanu, vēršot klausītāja uzmanību un akcentējot faktu, ka šie jautājumi ir eksistenciāli svarīgi un skar mūs katru. Savukārt, līdzībās pieņemot, ka dzenis mēdz klauvēt meklējot koka stumbrā kaitēkļus un šo skaņu nav iespējams nedzirdēt, šī rubrika tiks veidota kā uzmanības vēršana uz problēmām un sasāpējušiem, aktuāliem sabiedrības un vides veselības, eksistenciāliem jautājumiem šodien un nākotnē.

Projekta uzdevumi

Projekta realizācijas gaitā veidojot vides izglītības sadaļu “Dzenis mežā” veicināt sabiedrības uzmanības vēršanu uz konkrētām lietām, kuras skar mūs katru, un ir mūsu sadzīves un ikdienas sastāvdaļa. Izvēlēto tēmu izklāsta ietvaros, skaidrot, stāstīt un izzināt attiecīgās vides problēmas un cilvēka darbības izraisīto seku kopsakarības, tādejādi liekot klausītājam saprast, ka par katras situācijas, ar vides veselības problēmu, pamatā gandrīz vienmēr ir vainojama cilvēku nesaprātīga, alkatīga un nepārdomāta īstermiņa akcijveida rīcība, kurai seko apstākļu virkne, kas nes sev līdzi nereti nelabojamas un globālu katastrofu veicinošas vai izraisošas sekas. Sabiedrībā vērojama situācija , ka indivīdiem ir gana zināšanu un izpratne vides aizsardzības jomā, taču fundamentālas un krasas izmaiņas sabiedrības rīcībā nav vērojamas, vides izglītības sadaļas veidošanas gaitā centīsimies saprast - kapēc vārdi nenonāk līdz darbiem un kas šai situācijā būtu darāms, lai to mainītu?!

Projekta rezultāti

1. Sagatavotas un pārraidītas 15 vides izglītības sadaļas “Dzenis mežā” Kurzemes Radio pēcpusdienas programmas “Dzenies uz mājām” ietvaros, laika periodā no 2019. gada 5. septembra līdz 12. decembrim, katru ceturtdienu, pulksten (aptuveni) 17:30. Projekta realizācijas laikā apskatītas projekta nolikumā noteiktās tēmas ar mērķi veicināt sabiedrības interesi, iesaisti un izpratni par atbildīga dzīvesveida pamatprincipiem un godprātīgu dabas resursu apsaimniekošanu un izmantošanu. Vides izglītības sadaļas atkārtojumu pieejamība nodrošināta Kurzemes Radio mājaslapas sadaļā “Arhīvs”; 2. Veikti vides izglītības sadaļas publicitātes pasākumi saskaņā ar mediju plānu, skatīt pielikumu nr. 5, ar mērķi sasniegt pēc iespējas lielāju klausītaju auditoriju. Potenciāli sasniedzamā mērķa auditorija līdz ~200 tūkst. klausītāju; 3.Nodrošināta klausītāju iesaiste vides izglītības sadaļas satura veidošanā, aicinot iesūtīt sev interesējošus jautājumus ar Facebook aicinājumu palīdzību un vides izglītības sadaļas vadītājas aicinājumiem; 4. Sagatavots rezultātu kopsavilkums iesniegšanai un publicēšanai finansējuma sniedzēja mājaslapā.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 12.12.2019
Īstenotājs Kurzemes Radio
Kuldīga, Pilsētas laukums 4A, LV-3301
Projekta kopējās izmaksas 3 934.33 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 434.33 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 434.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.