• Sākums >
  • Vizlas un Tirziņas upju straujteču atjaunošana

Vizlas un Tirziņas upju straujteču atjaunošana

Reģ Nr. 1-08/76/2015

Projekta mērķis

Atjaunot zivju migrācijas, nārsta un barošanās vietas Vizlas un Tirziņas upēs.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevums ir ar dažādām metodēm – koku sanesumu un lielu dimensiju koku izņemšanu no upēm, bebru dambju jaukšanu, atjaunot upju straujteču posmus Vizlas (2.2 km garumā) un Tirziņas (2,3 km garumā) upēs.

Projekta rezultāti

Apsaimniekotie upes posmi: Vizlas upe būs attīrīta 2,2 km garumā (no vietas, kur upe sāk plūst pa Grundzāles un Virešu pagastu robežu līdz Vizlas arkveida tiltam Vidagā), izņemti no upes 50 m3 sakritušās koksnes un nojaukti 4 bebru veidoti aizsprosti. Tirziņas upe būs attīrīta 2,3 km garumā (no Ilgupītes ietekas Tirziņā līdz Tirziņas ietekai Gaujā), izņemti no upes 150 m3 koksnes un izjaukti 6 bebru veidoti aizsprosti. Apsaimniekotie upju posmi būs jāpārrauga un jāuztur arī pēc projekta realizācijas. Projekta rezultātā upēm pieguļošo zemju īpašnieki daļēji būs izglītotāki un ieinteresēti uzturēt šīs upes paši savu zemju robežās, tiks organizētas talkas bebru dambju turpmākai likvidēšanai, kā arī notiks sadarbība ar vietējiem mednieku kolektīviem, veicot atjaunoto bebru dambju nojaukšanu. Šo darbu veikšanai būs nepieciešami līdzekļi, lai no upēm varētu izņemt sakritušo un dambjos ievietoto koksni.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.09.2015
Īstenotājs Pagasta attīstības grupa "Vireši"
Slikšņu skola, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads,
Projekta kopējās izmaksas 4 196.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 566.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 924.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.