• Sākums >
  • Dzīves vides nospiedumi vakar, šodien, rīt

Dzīves vides nospiedumi vakar, šodien, rīt

Reģ Nr. 1-08/75/2019

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis ir veicināt sabiedrības informētību par vides aizsardzības jautājumiem un vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veidojot publikācijas reģionālajā laikrakstā “Ventas Balss”. Projekta ilgtermiņa mērķis ir sabiedrības izglītošana un atbildības veicināšana par atbildīgu dzīvesveidu un dabas vērtību saglabāšanu.

Projekta uzdevumi

ka sabiedrības informēšana un izglītošana ir prioritāra metode videi draudzīgu un atbildīgu paradumu īstenošanai ikdienā. Lai sniegtu ieguldījumu iepriekš minēto problēmu risināšanā, projekta “Dzīves vides nospiedumi vakar, šodien, rīt” (turpmāk – Projekts) ietvaros laikrakstā “Ventas Balss”(turpmāk – Laikraksts) plānots veidot tematiskās sadaļas vienu reizi nedēļā viena atvēruma apjomā (salīdzināms ar četrām A4 formāta lappusēm nedēļā) par šādām tēmām (papildu informācija pievienota 2.pielikumā): 1) Atkritumu apsaimniekošana: atkritumi kā resurss, atkritumu šķirošanas iespējas un ieguvumi; 2) Informēšana un izpratnes veidošana par plastmasas (t.sk. iepirkumu maisiņu) pārmērīga patēriņa kaitīgo ietekmi uz vidi; 3) Informēšana un izglītošana par aprites ekonomiku, kas tā ir, praktiski piemēri, kādi ieguvumi var būt un kā tajā iespējams iesaistīties uzņēmējiem; 4) Informēšana un izglītošana par biotopu apsaimniekošanu – nepieciešamība, esošie un nākotnes ieguvumi, problēmas, iespējamie risinājumi. Tematiskās sadaļas tiks veidotas tādās rubrikās kā “Vide”, “Ekonomika”, “Dzīvesstils”, “Intervija” un citās, ievērojot, ka katrā izdevumā publikācijas aptvers ne vairāk kā divas tēmas. Visas Projekta ietvaros izveidotās publikācijas būs pieejamas tīmekļa vietnē www.ventasbalss.lv, katram rakstam tiks nodrošināta unikāla saite ar raksta nosaukumu, kā arī visi raksti tiks popularizēti projekta iesniedzēja sociālo tīklu kontos www.facebook.com, www.twitter.com, www.draugiem.lv.

Projekta rezultāti

Projekta ietvaros tiks sasniegti šādi rādītāji (bāzes vērtība visiem rādītājiem 2019.g. – 0): 1. Radītas publikācijas – vismaz 80 publikācijas; 2. Sasniedzamā mērķauditorija – 37 000 (abonenti, pircēji projekta īstenošanas laikā); 3. Nodrošināta komunikācija ar auditoriju drukātajā laikrakstā un tīmekļa vietnē – veiktas 20 aptaujas. Ievērojot Projekta tēmu aktualitāti Latvijas un reģionālā mērogā, Laikraksts jau līdz šim netiešā veidā savās slejās ir skāris vides aizsardzības un vides resursu ilgtspējīgas izmantošanas jautājumus. Taču, ņemot vērā, ka Projekta ietvaros tematisko lapu veidošanas procesā būs nepieciešams iesaistīt plašāku auditoriju, meklēt problēmu risinājumus un veikt padziļinātu informācijas analīzi, kā rezultātā laikrakstā tiks radīts jauns žurnālistikas saturs

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 30.12.2019
Īstenotājs Ventas Balss
Ventspils, Saules iela 10, LV-3601
Projekta kopējās izmaksas 13 436.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 092.40 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 794.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.