• Sākums >
  • Zivju resursu aizsardzība DP Pape

Zivju resursu aizsardzība DP Pape

Reģ Nr. 1-08/75/2015

Projekta mērķis

Projekta virsmērķis ir nodrošināt DP „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2018) atsevišķu prioritāro pasākumu ieviešanu, lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību (Natura 2000 teritorija). Projekta tiešie mērķi saistīti ar Latvijas starptautisko saistību izpildi, ieviešot dabas aizsardzības plānu t.i. zivju resursu aizsardzību, kas saistīta ar ES prioritāro biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu (Papes ezers, Ramsāres mitrājs), un līdztekus sabiedrības informēšanu par parka dabas vērtībām un dabas aizsardzības jautājumiem.

Projekta uzdevumi

Projektā veicamie uzdevumi un aktivitātes atbilst dabas aizsardzības plānam un ir pamatotas DP „Pape” dabas aizsardzības plānā (2007-2018) kā prioritārie pasākumi, kas sekmēs ES Natura2000 teritorijas apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu, nodrošināšanu: 1. Zivju resursu aizsardzība Papes ezerā un Baltijas jūras piekrastē DP „Pape” teritorijā 22 km garumā Rucavas un Nīcas novados (4.2.12.; 4.2.13.). Uzdevuma īstenošanai tiks veiktas sekojošas aktivitātes: Zivju resursu uzraudzība galvenokārt tiks nodrošināta Papes ezerā un Papes kanālā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sākot no aprīļa līdz novembrim vismaz 3 dienas nedēļā, kas ir aktīvākais parka apmeklējuma laiks. Uzdevuma izpildi veiks fonda pašnodarbinātā persona S.Larins, kas ir arī VVD sabiedriskais vides inspektors. Papildus kontroles veiks arī projekta vadītājs I.Mednis, kas arī ir sabiedriskais vides inspektors. Projekta īstenošanu un loģistiku parka teritorijā nodrošinās S.Sedliņa, kas arī piedalīsies reidos. Pamatojoties uz MK. Not. Nr. 706 (DP Pape individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi), iebraukšana ezerā ar laivu atļauta tikai no 1.jūnija ar reģistrētām airu laivām, bet esošā pieredze rāda, ka maijā ezerā jau notiek nelikumīga zveja un makšķerēšana, kas ļoti negatīvi ietekmē pavasara zivju nārstu un ligzdojošos ūdensputnus. Tāpēc maijs un jūnijs ir aktīvākie kontroles periodi, kā arī septembris un oktobris, kad ezerā sākas zivju rudens aktīvākais migrācijas un barošanās periods, migrācija uz pietekām. Uzdevuma īstenošanai tiks izmantotas fonda laivas ar (20 Zs, 5 Zs) dzinējiem, kā arī kvadricikls, 4x4 mašīna, lai apsekotu ezera 10 laivu bāzes un piekrasti. Vasaras laikā kontrole tiks nodrošināta nedēļas nogalēs, kad palielinās atpūtnieku skaits (90% atpūtnieki ir no Lietuvas). Papildus tiks apsekota arī Baltijas jūras piekraste 22 km garumā, jo vasaras mēnešos piekrastē ir konstatēti malu zvejnieku tīkli, āķi, kā arī notiek rūpnieciskā zveja, turklāt piekrastes kontroles laikā, papildus tiek konstatēti arī citi pārkāpumi, kā kāpu izbraukšanas, nelegālas atpūtas vietas, ugunskuri utt., kas vienlaicīgi nodrošinātu arī citu MK not. Nr. 706 (DP Pape individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi) ievērošanu DP teritorijā. Par šiem pārkāpumiem tiks ziņots pašvaldību policijai, robežsardzei un arī Dabas aizsardzības pārvaldes inspektoriem, ar kuriem ir izveidojusies ļoti laba sadarbība.

Projekta rezultāti

Projekta sagaidāmie rezultāti ir sekojoši: 1. Aizsargāti Papes ezera un Baltijas jūras piekrastes zivju resursi, samazinot nelikumīgās darbības (projekta īstenošanas laikā sastādi vismaz 10 administratīvie pārkāpumu protokoli, 300 pārbaudītas personas, izņemti 10 bezsaimnieka rīki (tīkli, līdaku ūdas, izņemšanas akti), apkopti foto materiāli ar pārkāpumiem.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2015
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 8 145.14 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 890.14 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 798.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.