Rūpēsimies par vidi!

Reģ Nr. 1-08/74/2019

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis – sagatavot 16 publikāciju sēriju piecos reģionālajos laikrakstos un septiņos reģionālajos portālos, kas veltīta vides aizsardzības un saglabāšanas problemātikai, veicinot lasītāju izpratni un informētību par vides jautājumiem. Projekta ilgtermiņa mērķi: 1) veicināt Latvijas reģionu iedzīvotāju izglītotību par vides jautājumiem, iegūt zināšanas un izpratni par vidi un vides aizsardzības problēmām, izkopt vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī attīstīt uz vides saglabāšanu un aizsardzību vērstu attieksmi un motivāciju ikdienas lēmumu pieņemšanā. 2) veicināt projektā iesaistīto mediju autoru kolektīvu izpratni un zināšanu līmeni par vides jautājumu tematiku, lai nākotnē vides aizsardzības jautājumiem tiktu veltīts vairāk uzmanības mediju ikdienas saturā.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros tiks veidotas publikācijas par sekojošām tematiskajām sadaļām: - atkritumu apsaimniekošana, šķirošana; - sabiedrības izpratnes veidošana par plastmasas pārmērīga patēriņa kaitīgo ietekmi uz vidi; - aprites ekonomika; - zaļā uzņēmējdarbība, zaļais dzīvesveids; - biotopu apsaimniekošana; - oglekļa mazietilpīga attīstība; - pielāgošanās klimata pārmaiņām. Visi projektā apskatāmie jautājumi ir būtiski cilvēku izpratnes veidošanai par vides aizsardzības nepieciešamību un atbildīgāku pieeju ikdienas lēmumu pieņemšanā. Projekta rezultātā tiks uzlabotas projektā iesaistīto autoru zināšanas par vides jautājumu aktualitātēm, kas veicinās vides tematikas regulārāku atspoguļojumu projektā iesaistītajos medijos.

Projekta rezultāti

1. 16 raksti, katrs 4 A4 lpp (2 avīzes lpp) apjomā, publicēti 5 reģionālajos laikrakstos ar kopējo auditoriju 63 tūkst., vidējo auditoriju 37 tūkst.; 2. 16 publikācijas 5 reģionālajos interneta portālos ar kopējo auditoriju 128 tūkst.; 3. 16 publikāciju interneta portālos publicitātes veicināšana – izplatīšana ar sociālo tīklu kontu profilu palīdzību; 4. Projekta rezultātu apkopojums, pašnovērtējums.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 30.12.2019
Īstenotājs Reģionu Mediji
Rīga, Andrejostas iela 2, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 12 474.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 227.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 227.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.