• Sākums >
  • Monitoringa metodikas precizēšana un aprobēšana bezmugurkaulnieku uzskaitēm

Monitoringa metodikas precizēšana un aprobēšana bezmugurkaulnieku uzskaitēm

Reģ Nr. 1-08/744/2008

Projekta mērķis

Pilnībā aprobēt bezmugurkaulnieku fona monitoringa metodiku

Projekta uzdevumi

1. Adaptēt „Pļavu un lauksaimniecības zemju sugu un biotopu monitoringa rokasgrāmatā” iekļauto naktstauriņu un virsaugsnes faunas monitoringa metodiku spēkā esošās monitoringa programmas prasībām. 2. Adaptēt „Purvu monitoringa rokasgrāmatā” iekļauto dienas tauriņu un spāru monitoringa metodiku spēkā esošās monitoringa programmas prasībām. 3. Veikt līdzīgu monitoringa aktivitāšu analīzi citās valstīs, pārņemot pieredzi, kas var tikt izmantota Latvijas apstākļos. 4. Veikt sākotnējo naktstauriņu, virsaugsnes faunas, dienas tauriņu un spāru monitoringa metodikas aprobāciju lauka apstākļos. Tās rezultātus izmantot metodikas uzlabošanai. 5. Novērtēt nepieciešamās ikgadējās izmaksas aktivitātes veikšanai. Novērtēt nepieciešamās izmaksas inventāra iegādei. Novērtēt nepieciešamās izmaksas dalībnieku apmācībai. 6. Aprakstīt iespējamās grūtības un šķēršļus aktivitātes ieviešanai. Izstrādāt ieteikumus iespējamo šķēršļu novēršanai.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks veikta pilnīga monitoringa metodikas precizēšana un aprobēšana bezmugurkaulnieku (nakts tauriņi, dienas tauriņi un spāres, virsaugsnes fauna) uzskaitēm Metodika tiks sagatavota rokasgrāmatas veidā un saturēs sekojošas sadaļas: • Monitoringa staciju izvietojuma principi (sadaļā tiks atspoguļots optimālais monitoringa staciju tīkls un datu reprezentativitātes nodrošināšanas metodes, raksturota transektu nospraušanas kamerālā fāze). • Vispārējas prasības monitoringa veikšanas personālam.. • Monitoringa veikšanai nepieciešamais inventārs. • Lauka pētījumu metodika. (sadaļā tiks raksturotas procedūras, kas veicamas lauka apstākļos, lai nodrošinātu, ka maršruts ir atpazīstams dabā, reāli veicams un gadu no gada nemainīgs; raksturoti lauka mērījumi un novērojumi, paraugu ievākšana, pirmapstrāde un transportēšana. Lauka novērojumu veidlapas un to aizpildīšanas kārtība, nepieciešamais kartogrāfiskais materiāls un tā izmantošana). • Laboratorijas pētījumu metodika (sadaļā tiks raksturota paraugu šķirošanas un uzglabāšanas procedūra, raksturots sugu noteikšanas process). • Datu apstrāde (sadaļā tiks raksturota datu ievadīšana un apstrāde; skaidrota detalizēta uzskaišu veikšanas gaita un noteikumi, kas jāievēro.

Vadlīnija Vides monitorings
Realizācijas laiks 30.12.2009
Īstenotājs Daugavpils Universitāte
Daugavpils, Vienības 13, LV-5400
Projekta kopējās izmaksas 12 094.41 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 094.41 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 094.41 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.