Dzīvosim zaļi Latgalē!

Reģ Nr. 1-08/73/2019

Projekta mērķis

Projekta ilgtermiņa mērķis: Veicināt Latgales sabiedrības un vietējo kopienu ieinteresētību, informētību un izglītošanos par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību, tai skaitā popularizējot labās prakses piemērus un rosinot iesaistīties vides jautājumu risināšanā vietēja līmeņa lēmumu pieņemšanā un valsts vides politikas vērtēšanā. Projekta īstermiņa mērķis: Informēt un izglītot Latgales sabiedrību un vietējās kopienas par aktuālajām vides un dabas aizsardzības tēmām (atkritumi, aprites ekonomika, zaļā uzņēmējdarbība, biotopu apsaimniekošana, klimata pārmaiņas), atspoguļojot arī saistīto sabiedrības grupu, personu un institūciju viedokli.

Projekta uzdevumi

Sasniegt izglītotāku sabiedrību Latgalē kā ikdienas situāciju risināšanā un praktiskajos jautājumos, tā arī spēs ietekmēt lēmumu pieņemšanu par konkrētiem ar vidi un dabu saistītiem risinājumiem (atkritumi, biotopu apsaimniekošana, klimata pārmaiņu vadība, attieksme pret zaļo uzņēmējdarbību, citi).

Projekta rezultāti

1.Publicētas 8 plaši izglītojošas, informatīvi izzinošas publikācijas publikāciju sērijā (intervijas ar speciālistiem, zinātniekiem, atbildīgo valsts iestāžu un pašvaldību speciālistiem, vides NVO, problēmu apraksti un analīzes, intervijas ar tieši iesaistītu iedzīvotāju vai zemes īpašniekiem, fotogrāfijas, jautājumi un diskusijas ar lasītājiem; nevienā publikācijā netiks ietverta komerciāla informācija) par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību Latgales reģionā tematiku saskaņā ar pievienoto tēmu pasniegšanas koncepciju Latgales reģiona laikrakstā “Latgales Laiks” un www.latgaleslaiks.lv. Tiks aptvertas visas projekta nolikumā uzskaitītās tēmas – veidota izpratne par atkritumu apsaimniekošanu, plastmasas kaitīgo ietekmi uz vidi, aprites ekonomiku, dabas aizsardzību un uzņēmējdarbību, biotopu apsaimniekošanu, klimata pārmaiņām – līdzatbildību un iespēju iesaistīties mazināšanā, oglekļa mazietilpīgu attīstību. Tēmas detāli apskatītas tēmu pasniegšanas koncepcijā; katra publikācija veltīta vienai tēmai. Plānotā sasniedzamā mērķauditorija aprēķināma atbilstoši laikraksta tirāžai (3502 aptuvenie arī krievu valodā eksemplāri piektdienas numuriem, kuros tiks publicēti projekta raksti) un pieņēmuma, ka katru eksemplāru izlasa vismaz 4 cilvēki (ģimenes, savstarpēja dalīšanās, eksemplāri visās bibliotēkās un pašvaldību struktūrās Latgales reģionā), kā arī unikālo klikšķu skaita interneta vietnē cilvēkus sasniegs katra no publikācijām, kā piemēram kopējais lapu skatījumu skaits līdz šodienai , kur publikācijai ‘’Latvijas „zelts” no Latgales ceļo uz Saūda Arābiju’’ - 235 skatījumi , ‘’Biškopība ir smalka zinātne ‘’- 292 skatījumi vēl diezgan skatītas tēmas par atkritumiem. Publikāciju saturs 100 % būs paredzēts tikai projekta noteiktajām tēmām (saskaņā ar tēmu pasniegšanas koncepciju), tajā netiks iekļauta reklāma vai citāda veida komerciāla informācija. 2. Izplatīta informācija par projektu un visām 8 publikācijām, šādi rosinot sabiedrības interesi par projekta problemātiku un publikācijām: sagatavoti un izskanējuši anonsi radio “Divu krastu radio”, pastāvīga informācija par projektu– anonsi www.latgaleslaiks.lv un sociālo tīklu profilos. 3. Saņemta lasītāju reakcija – atgriezeniskā saite uz projekta publikācijām (e-pasti, zvani, vēstules, diskusijas interneta vidē; konkursu dalībnieki; aptauju dalībnieki, facebooka lietotāji ) vairāk kā no sešdesmit iedzīvotājiem (aptuvenais, paredzamais). 4. Sagatavota un www.latgaleslaiks.lv / raksti/ (projekta materiāla nosaukums) izvietota digitāla projekta materiālu sadaļa). Katram rakstam tiks piešķirta unikāla saite ar iespēju dalīties un nosūtīt precīzu saiti; foto faili ar korektiem nosaukumiem – atbilstošu informāciju par rakstu; rakstu virsraksti un to apakšvirsraksti saturēs attiecīgus atslēgvārdus, kas atrodami caur interneta pārlūkprogrammu meklētājiem pēc SEO principiem; ja rakstos būs saites uz citiem avotiem, tās būs pārveidotas par hipersaitēm; netiks iekļauta web reklāma vai cita komerciāla informācija; publikācijas būs bezmaksas pieejamas vienlaicīgi ar laikraksta nodošanu mazumtirdzniecībā. 5. Nodrošināta atgriezeniskā saite - notikušas 27 tikšanās ar lasītājiem, pēc iepriekš sastādīta grafika pagasta pārvalžu telpās, bibliotēkās vai kultūras centros, tādējādi iegūta informācija – atgriezeniskā saite par lasītāju viedokli saistībā ar projekta mērķu sasniegšanu projekta noslēguma periodā (oktobris-decembris), apkopoti lasītāju viedokļi un ieteikumi, tādējādi sniedzot ievirzi turpmākai laikraksta stratēģijai dabas aizsardzības un vides jautājumu atspoguļošanā, kā arī ieteikumiem vides informācijas sagatavošanai Latvijas periodiskajos izdevumos kopumā.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 20.12.2019
Īstenotājs Latgales laiks
Daugavpils, Saules iela 71B, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 5 572.63 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 736.74 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.