Par zaļu pat vēl zaļāks

Reģ Nr. 1-08/73/2013

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir bērnus iepazīstināt ar vides procesiem- saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi, resursu otrreizēju izmantošanu, ilgtspējības principu, vides aizsardzības vēsturi, vides aizsardzību folklorā, apkārtējās vides sakārtošanu pilsētā un apkārtnē senāk un mūsdienās, kā arī ko darīt, lai iemācītos saudzēt vidi. Rosināt bērnus iesaistīties vides aizsardzībā, veidot vides apziņu. Dabai draudzīga dzīvesveida popularizēšana, praktiska apmācība un zināšanu paplašināšana.

Projekta uzdevumi

Dabas izpratnes zināšanu paplašināšana un dabas draudzīguma veicināšana.(zināšanu papildināšana ekskursijās un nodarbībās). Zaļās dzīves iespēju izzināšana vācot makulatūru un iepazīstoties uz Līgatnes papīrfabrikas darbību, apskatot Limbažu pilsētas atdzelžošanas stacijas darbību, praktiskajās nodarbībās mācoties izgatavot interesantus priekšmetus no otrreiz izmantojamām lietā, kā arī iepazīstoties ar videi draudzīgo dzīves veidu senatnē.. Veidot izpratni par videi draudzīgu saimniecisko darbību, iepazīstinot bērnus ar iespējām pašiem dot savu ieguldījumu vides aizsardzībā, veicinot bērnu iesaistīšanos makulatūras, plastmasas u.c. sadzīves atkritumu savākšanā. Vadīt radošās un dabas izpētes darbnīcas; Sagatavot prezentāciju nometnes dalībnieku vecākiem, informēt sabiedrību par vides nometnes aktivitātēm, nodrošināt projekta publicitāti drukātos un elektroniskos masu saziņas līdzekļos. Apkopot, analizēt projekta rezultātus.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā ir noorganizēta viena dienas nometne no 1.-12. jūlijam Nometnē piedalās 20 bērni vecumā no 10-13 gadiem no Limbažu pilsētas un novada; Teorētiski praktiskā nodarbība par vides aizsardzības pirmsākumiem Latvijā. Ir noorganizēts autobusa brauciens maršrutā- Limbaži- Līgatnes papīrfabrika Noorganizēts pārgājiens gar Limbažu Lielezeru un tikšanās ar novadpētnieci Dainu Čaksti 1 tikšanās ar ZAAO pārstāvi par atkritumu šķirošanu, atkritumu ietekmi uz dabu; 2 teorētiski praktiskās nodarbības par brīvdabas augu izmatošanu veselības saglabāšanā un saimnieciskajā darbībā (tikšanās ar I. Brikmani bioloģiskās saimniecības „Ezermalas” saimnieci) 1 nodarbība par enerģiju izmantošanu dabā un atjaunojamās enerģijas avotiem; 3 teorētiski praktiskas nodarbības par papīra, audumu un plastmasas materiālu otro dzīvi; 1 teorētiski praktiska nodarbība par dabai draudzīgās sadzīves ķīmijas izmantošanu. 1 teorētiski praktiska nodarbība -iepazīšanās ar pilsētas un tuvākās apkārtnes ūdens tilpnēm, to tīrību un izmantošanas iespējām (Lielezers, Mazezers, Dūņezers, pilsētas ūdens attīrīšanas iekārtas). Tikšanas ar mikrobioloģi, sertificētu dziednieci Diānu Daugavieti) Sagatavota ekspresizstāde par nometnes laikā apgūtajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, kas būs apskatāma Limbažu pilsētas 790 jubilejas pirmssvētku laikā 15.07.-01.08. Limbažu vecajā ugunsdzēsēju depo un Limbažu pilskalnā Svētku dienā 03.08.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 12.07.2013
Īstenotājs Limbažu lauvas
Limbaži, Burtnieku iela 7,
Projekta kopējās izmaksas 3 649.08 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 713.14 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.