Zaļās Dzīves ABC

Reģ Nr. 1-08/72/2019

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis ir veidot publikācijas (raksti, aktualitātes, ziņas, intervijas, viedokļi, u.tml.) par Latvijas iespējām veicināt oglekļa mazietilpīgu attīstību, par aprites ekonomiku, par plastmasas pārmērīga patēriņa kaitīgo ietekmi uz vidi un citām tēmām un izvietot tās nacionālā iknedēļas laikrakstā “Kas Jauns avīze” tematiskajā sadaļā “Zaļās dzīves ABC”. Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību. Projekta ietvaros tiks sagatavotas vismaz 15 dažādas publikācijas par Latvijas iespējām veicināt oglekļa mazietilpīgu attīstību, par aprites ekonomiku, par plastmasas pārmērīga patēriņa kaitīgo ietekmi uz vidi, atkritumu apsaimniekošanu, biotopu apsaimniekošanu un pielāgošanās klimata pārmaiņām nepieciešamība un potenciāli veicamie pasākumi Latvijā reģionālā, lokālā un mājsaimniecību līmenī. un izvietotas iknedēļas laikraksta “Kas Jauns avīzē” speciālajā tematiskajā sadaļā “Zaļās dzīves ABC”. Projekta īstenošanas laikā un turpmāk visas veidotās publikācijas bezmaksas būs pieejamas ziņu portālā www.jauns.lv zem tēmas “Zaļās dzīves ABC”.

Projekta uzdevumi

Kā galvenā problēma tiek izvirzīta nepietiekama sabiedrības informētība un izglītība par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību. Līdz ar to projekta ietvarā no š.g. septembra līdz 31. decembrim taps vismaz 15 dažādas izglītojošas un informatīvas publikācijas (raksti, viedokļu apskati, intervijas, ekspertu komentāri) par Latvijas iespējām veicināt oglekļa mazietilpīgu attīstību, par aprites ekonomiku, par plastmasas pārmērīga patēriņa kaitīgo ietekmi uz vidi un citām tēmām, kas izvēlētas, ņemot vērā vides jautājumu aktualitātes un problēmjautājumus, kā arī sezonalitāti.

Projekta rezultāti

1. Sagatavotas vismaz 15 dažādas publikācijas, t.sk. raksti, aktualitātes, ziņas, intervijas, viedokļi, u.tml. par Latvijas iespējām veicināt oglekļa mazietilpīgu attīstību, par aprites ekonomiku, par plastmasas pārmērīga patēriņa kaitīgo ietekmi uz vidi un citām tēmām. 2. Izveidotā tematiskā sadaļa “Zaļās dzīves ABC” ar sagatavotām publikācijām ir izvietota 10 (desmit) atsevišķos iknedēļas laikraksta “Kas Jauns avīze” numuros. Plānotā laikraksta kopējā auditorija ir 34 800 lasītāju, saskaņā ar TNS datiem. 3. Visas projekta laikā tapušās publikācijas ir bezmaksas pieejamas ziņu portālā jauns.lv zem tēmas “Zaļās dzīves ABC”. Plānotā publikāciju auditorija ir vismaz 50 000 lasītāju, saskaņā ar Google Analytics datiem. 4. Visas projekta laikā tapušās publikācijas tiks popularizētas ziņu portāla jauns.lv facebook kontā @jaunslv. Plānotā publikāciju sasniedzamība uz projekta beigām ir 110 000.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 30.12.2019
Īstenotājs Izdevniecība "Rīgas Viļņi"
Rīga, Kaļķu iela 15-8, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 14 207.31 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 760.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 760.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.