• Sākums >
  • Rakstu cikls "Novadi ZAĻO" reģionālajos medijos

Rakstu cikls "Novadi ZAĻO" reģionālajos medijos

Reģ Nr. 1-08/71/2019

Projekta mērķis

Panākt, lai iedzīvotāji Latvijas reģionos kļūtu zinošāki par vides jautājumiem, katra indivīda un sabiedrības kopumā potenciālo un reālo ietekmi uz vidi un iespējamiem problēmsituāciju risinājumiem, pakāpeniski aizvien reālāk apzinoties katra iedzīvotāja lēmumu pieņemšanas nozīmīgumu vides saglabāšanas jomā.

Projekta uzdevumi

Kopumā projektā paredzētajos 5 rakstu cikla "Novadi Zaļo" publikācijās pievērsīsimies 5 no konkursa nolikumā noteiktajām prioritārajām tēmām. Esam izvēlējušies runāt par tēmām, kas nozīmīgas mūsu pārstāvētajos reģionos un reizē ir būtiskas vairāk nekā vienai konkrētai teritorijai. Tā izraudzījāmies tēmu par atkritumu apsaimniekošanu (2.1.), plastmasas maisiņu pārmērīgā patēriņa kaitīgo ietekmi uz vidi (2.2.), dabas aizsardzību un uzņēmējdarbību (2.4.), sabiedrības kopējo līdzatbildību par klimata pārmaiņām (2.6.), kā arī nepieciešamību pielāgoties klimata pārmaiņām (2.8.).

Projekta rezultāti

Sadarbojoties 10 reģionālo izdevniecību autoriem sagatavot un izdot ikmēneša rakstu ciklu "Novadi Zaļo" 2 lappušu apjomā, kas piedāvātu 10 reģionālo laikrakstu "Kurzemes Vārds", "Kurzemnieks", "Saldus Zeme", "Talsu Vēstis", "Zemgale", "Auseklis", "Druva", "Liesma", "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" un "Stars" lasītājiem saņemt plāšākas un izsmeļošākas publikācijas par vides tematiku, skatot tēmas ne tikai šaurā lokālā, bet arī reģionālā, nacionālā un pat globālā skatījumā. Kopumā 5 publikācijas no augusta līdz decembrim piedāvāt ne mazāk kā 33 000 lielā tirāžā Latvijas reģionos, uzrunājot plašu mērķauditoriju, tāpat pārpublicēt publikācijas mediju interneta vietnēs un veicināt to popularitāti sociālajos tīklos, kā to paredz konkursa nolikums.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 30.12.2019
Īstenotājs Kurzemes Vārds
Liepāja, Pasta iela 3, LV-3401
Projekta kopējās izmaksas 14 223.33 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 801.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 801.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.