• Sākums >
  • Latvijas Nacionālā dabas muzeja etalonkolekciju papildināšana. Ķērpji

Latvijas Nacionālā dabas muzeja etalonkolekciju papildināšana. Ķērpji

Reģ Nr. 1-08/70/2022

Projekta mērķis

Veikt LNDM ķērpju etalonkolekciju papildināšanu ar vismaz 500 kolekcijas vienībām, kas reprezentē vismaz 200 ķērpju sugas, un veikt esošu ķērpju sugu etalonkolekciju revīziju pielietojot mūsdienīgas ķērpju sugu noteikšanas metodes.

Projekta uzdevumi

- Veikt LNDM esošu ķērpju etalonkolekciju revīziju pielietojot mūsdienīgas ķērpju sugu noteikšanas metodes (tai skaitā pielietojot plānslāņu hromatorgāfijas metodes); - Ņēmot vērā, ka liela daļa no Latvijā zināmām ķērpju sugām ir konstatētas unikālās vietās, samērā nelielā daudzumā, viens no uzdevumiem ir veikt ekspedīcijas uz 15 īpaši aizsargājamām teritorijām un ievākt ķērpju etalonkolekcijas sagatavošanai nepieciešamos ķērpju paraugus; - Ņēmot vērā, ka daudzu ķērpju sugu noteikšana dabā ir neiespējama, viens no uzdevumiem ir ievākto sarežģīto ķērpju taksonu noteikšana laboratorijas apstākļos; - No dabā ievāktajiem paraugiem sagatavot 500 etalonkolekcijas vienības, kas pārstāv 200 ķērpju sugas. - Ķērpju etalonkolekcijas sagatavošana atbilstoši LNDM kolekciju standartiem.

Projekta rezultāti

1. Projekta īstenošanas rezultātā ir veikta LNDM esošu ķērpju etalonkolekcijas revīzija; 2. Projekta realizācijas laikā ir veiktas lauku ekspedīcijas uz 15 īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kur ir ievākti ķērpju paraugi ķērpju etalonkolekcijas sagatavošanai; 3. Projekta laikā veikto ekspedīciju ietvaros ir ievākti vismaz 200 ķērpju sugu paraugi un noteikti līdz sugas līmenim; 4. Sagatavota ķērpju etalonkolekcja, kas sastāv vismaz no 500 kolekcijas vienībām, kas pārstāv vismaz 200 ķērpju sugas atbilstoši LNDM kolekciju standartiem, un sagatavotā kolekcija nodota LNDM; 5. Nodrošināta projekta administrēšana atbilstoši noslēgtā projekta īstenošanas līguma nosacījumiem. Projekta realizācijas gaitā nodrošināta nepieciešamā komunikācija ar projekta sadarbības iestādi.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 20.09.2023
Īstenotājs Daugavpils Universitāte
Daugavpils, Vienības 13, LV-5400
Projekta kopējās izmaksas 40 356.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 356.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.