Vide un Mēs

Reģ Nr. 1-08/70/2019

Projekta mērķis

Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību. Projekta īstermiņa mērķis – informēt un izglītot avīzes “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” lasītājus Kandavas, Engures, Smārdes, Tukuma un Jaunpils novadā, avīzes “Bauskas Dzīve” lasītājus Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā, avīzes “Staburags” lasītājus Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Vecumnieku, Skrīveru, Viesītes novadā un interneta vidē, izdodot 2019.gadā no septembra līdz novembrim trīs avīžu pielikumus “Vide un Mēs” par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību.

Projekta uzdevumi

Projektā paredzēts turpināt sabiedrības informēšanu un izglītošanu, kas tika uzsākta 2015.gadā izveidojot avīzes pielikumu “Dabas parks’ un 2017. gadā izveidojot pielikumu “Vide un Mēs”. Materiālus publikācijām gatavoja laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” korespondenti sadarbībā ar biedrību “Abavas ielejas attīstības centrs”, izmantojot ekspertu un vides speciālistu sniegto informāciju dažādos vides izglītības pasākumos un intervijās. Lai lasītāji saņemtu informāciju par projektā aptvertajām tēmām un kvalitatīvu dažādu viedokļu apkopojumu, paredzēts izdot 3 laikraksta pielikumus “Vide un Mēs” aptverot tēmas, kas aktuālas lauku un mazpilsētu iedzīvotājiem, dabas parkos dzīvojošajiem un ikvienam aktīvam pilsonim. Pielikumos “Vide un Mēs” esošā informācija būs aktuāla arī vēlāk un to varēs izmantot iedzīvotāji, apceļotāji, pētnieki. Tās ietekmi uz īpaši aizsargājamajām teritorijām un iedzīvotāju paradumiem varēs izvērtēt tikai ilgākā periodā. Projekta realizācija notiks apvienojot trīs reģionālo laikrakstu un biedrības intelektuālo resursus un radot iespēju informēt sabiedrību plašā valsts teritorijā.

Projekta rezultāti

1. Sagatavoti un nodrukāti trīs dažādi avīzes pielikumi “Vide un Mēs”, katrs vismaz 10000 eksemplāri, izplatīti trīs reģionu laikrakstu “Bauskas Dzīve”, “Staburags”, “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” lasītājiem. 2. Publicēti avīzes pielikumi biedrības “Abavas ielejas attīstības centrs un reģionālo laikrakstu mājas lapās un sociālajos tiklos. 3. Biedrības un laikrakstu sociālajos tīklos publicētas tēzes no izdevuma, saite uz avīzes pielikumu. 4. Veikts pašvērtējums, atgriezeniskās saites nodrošināšana, datu apkopojums par sasniegto auditoriju un atgriezenisko saiti ar lasītājiem.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 30.12.2019
Īstenotājs Abavas ielejas attīstības centrs
Kandava, Kandavas novads, Kūrorta iela 1b, LV-3120
Projekta kopējās izmaksas 13 530.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 177.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 177.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.