• Sākums >
  • Dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas liegumiem “Rušonu ezera salas” un “Lielais Pelečāres purvs”, un dabas aizsardzības plāna aktualizēšana dabas liegumam „Jašas-Bicānu ezers”

Dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas liegumiem “Rušonu ezera salas” un “Lielais Pelečāres purvs”, un dabas aizsardzības plāna aktualizēšana dabas liegumam „Jašas-Bicānu ezers”

Reģ Nr. 1-08/70/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt dabas aizsardzības plānus dabas liegumiem „Rušonu ezera salas” un “Lielais Pelečāres purvs”, un aktualizēt dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Jašas-Bicānu ezers”.

Projekta uzdevumi

1. Organizēt informatīvās sanāksmes (1 katrā no projekta teritorijām), apzinot valsts institūciju, pašvaldību un zemes lietotāju iespējamās kopīgās intereses aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanā (3 sanāksmes); 2. Dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupu izveidošana un vismaz 3 uzraudzības grupas sanāksmju organizēšana katrā no 3 projekta teritorijām (vismaz 9 sanāksmes); 3. Veikt īpaši aizsargājamo biotopu, vaskulāro augu, putnu, bezmugurkaulnieku un ķērpju ekspertīzi, teritorijas hidroloģijas un ģeoloģijas inventarizāciju, kā arī sagatavot dabas vērtību kartējumu dabas liegumā "Rušonu ezera salas”, iegūstot datus dabas aizsardzības plāna sagatavošanai; 4. Veikt īpaši aizsargājamo biotopu, vaskulāro augu, putnu, bezmugurkaulnieku, ķērpju un zivju ekspertīzi, teritorijas hidroloģijas un ģeoloģijas inventarizāciju, kā arī sagatavot dabas vērtību kartējumu dabas liegumā „Jašas-Bicānu ezers”, iegūstot datus dabas aizsardzības plāna sagatavošanai; 5. Veikt īpaši aizsargājamo biotopu, vaskulāro augu, putnu, bezmugurkaulnieku, ķērpju un zīdītājdzīvnieku ekspertīzi, teritorijas hidroloģijas un ģeoloģijas inventarizāciju, kā arī sagatavot dabas vērtību kartējumu dabas liegumā “Lielais Pelečāres purvs”, īpaši aizsargājamo un citādi vērtīgo sugu un biotopu izpēti, iegūstot datus dabas aizsardzības plāna sagatavošanai; 6. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju (1 katrā no projekta teritorijām) organizēšana saskaņā ar dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru (3 sanāksmes); 7. Sagatavot un noformēt dabas aizsardzības plānus atbilstoši 09.10.2017. MK noteikumiem Nr.686 „Par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”; 8. Izstrādāto dabas aizsardzības plānu iesniegšana Dabas aizsardzības pārvaldei izskatīšanai un virzīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai apstiprināšanai.

Projekta rezultāti

1. Organizētas vismaz 3 informatīvās sanāksmes (1 katrā no projekta teritorijām), apzinot valsts institūciju, pašvaldību un zemes lietotāju iespējamās kopīgās intereses aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanā; 2. Izveidota dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupu un organizētas vismaz 3 uzraudzības grupas sanāksmes, katrā no 3 projekta teritorijām (kopumā vismaz 9 sanāksmes); 3. Dabas liegumā "Rušonu ezera salas” veikta īpaši aizsargājamo biotopu, vaskulāro augu, putnu, bezmugurkaulnieku un ķērpju inventarizācija – sagatavoti 5 ekspertu ziņojumi; veikta teritorijas hidroloģijas un ģeoloģijas ekspertīze – sagatavots viens eksperta ziņojums; sagatavots plāna izstrādei nepieciešamais kartogrāfiskais materiāls. 4. Dabas liegumā „Jašas-Bicānu ezers” veikta īpaši aizsargājamo biotopu, vaskulāro augu, putnu, bezmugurkaulnieku, ķērpju un zivju inventarizācija – sagatavoti 6 ekspertu ziņojumi; veikta teritorijas hidroloģijas un ģeoloģijas ekspertīze - sagatavots viens eksperta ziņojums; sagatavots plāna izstrādei nepieciešamais kartogrāfiskais materiāls. 5. Dabas liegumā „Lielais Pelečāres purvs” veikta īpaši aizsargājamo biotopu, vaskulāro augu, putnu, bezmugurkaulnieku, ķērpju un zīdītājdzīvnieku inventarizācija – sagatavoti 6 ekspertu ziņojumi; veikta teritorijas hidroloģijas un ģeoloģijas ekspertīze - sagatavots viens eksperta ziņojums; sagatavots plāna izstrādei nepieciešamais kartogrāfiskais materiāls. 6. Organizētas 3 sabiedriskās apspriešanas sanāksmes (1 katrā no projekta teritorijām) saskaņā ar dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru; 7. Sagatavoti 3 dabas aizsardzības plāni atbilstoši 09.10.2017. MK noteikumiem Nr.686 „Par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”; 8. Izstrādātie 3 dabas aizsardzības plāni iesniegti Dabas aizsardzības pārvaldei izskatīšanai un virzīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai apstiprināšanai.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.01.2017
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 46 808.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 516.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 516.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.