LIELIEM UN MAZIEM

Reģ Nr. 1-08/6/2024

Projekta mērķis

Veicināt bērnu un jauniešu izpratni par apkārtējo vidi, sniegt iemaņas videi draudzīgā rīcībā un rosināt aktīvu līdzdalību vides saglabāšanā.

Projekta uzdevumi

A1 “Vēstnešu” apmācību programmas sagatavošana A1.1. Jaunas mācību metodes apgūšana A1.2. Mācību programmas izstrāde A2 “Vēstnešu” mācības A2.1. Mazo “vēstnešu” mācības A2.2. Lielo “vēstnešu” apmācība A3 “Vēstneši” darbībā A3.1. Materiālu gatavošana vienaudžu un sabiedrības informēšanai A3.2. Vienaudžu un sabiedrības informēšana

Projekta rezultāti

A1.1. Apmācītas vismaz 5 personas CONNECTEDkind metodes izmatošanai mācību procesā gan pirmsskolas un/vai pamatskolas vecuma bērniem, un vidusskolas vecuma bērniem un/vai jauniešiem. A1.2. 1) Izstrādāti metodiskie norādījumi vismaz 2 praktiskām nodarbībām pirmsskolas un/vai pamatskolas vecuma bērniem par tēmu videi draudzīgs dzīvesveids, vielu aprite dabā un cilvēka nozīme tajā; 2) izstrādāti metodiskie norādījumi praktiskai nodarbībai un izbraukuma nodarbībai vidusskolēniem un/vai jauniešiem par tēmu videi draudzīgs dzīvesveids, vielu aprite dabā un cilvēka nozīme tajā. A2.1. Novadītas nodarbības vismaz 3 pirmskolas un/vai sākumskolas izglītības iestādēs 3 dažādos novados, kopumā iesaistot vismaz 100 bērnus. A.2.2. Apmācīti vismaz 100 vidusskolēni, no dažādam Latvijas skolām, kuri tālāk nodos saņemto informāciju vienaudžiem viegli uztveramā veidā tālāk saviem klases un skolas biedriem. A3.1. 1) Pirmsskolas un/vai sākumskolas izglītības iestādes audzēkņu grupā tiks sagatavoti dažādi materiāli, kas tiks prezentēti vismaz 3 šī līmeņa izglītības iestādēs, tiešā veidā sasniedzot vismaz vēl 100 bērnus. 2) Vidusskolēnu/jauniešu grupā tiks izstrādāti vismaz 2 TikTok (vai cita sociālā tīkla formāta) video materiāli, kā arī vismaz 1 praktiskas prezentācijas materiāls, ko demonstrēt vienaudžiem skolās. A3.2.1) pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēs informēti par projekta aktivitātēm vismaz 3 dažādās izglītības iestādes dažādos Latvijas novados, kopumā sasniedzot vēl vismaz 200 bērnus, bet netiešā veidā popularizējot bērnu un skolotāju aktivitātes caur sociālajiem tīkliem, kopumā plānots sasniegt vismaz 1 000 bērnu auditoriju. 2) vidusskolēnu/jaunieši grupa organizējot materiālu prezentēšanas aktivitātes vismaz 3 dažādās skolā dažādos Latvijas novados, plānots sasniegt tiešā veidā vismaz 200 skolēnus, savukārt skolēniem popularizējot sagatavotos materiālu savos sociālajos tīklos, plānotās auditorijas apmērs ir vismaz 2 500 skolēni.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.06.2025
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 74 045.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 66 641.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 60 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.