• Sākums >
  • Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, teritoriju iedalījumu zonās, sanācijas robežvērtībām un pēcsanācijas monitoringu

Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, teritoriju iedalījumu zonās, sanācijas robežvērtībām un pēcsanācijas monitoringu

Reģ Nr. 1-08/6/2022

Projekta mērķis

Sagatavot priekšlikumus regulējumam par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, testēšanas metodēm, teritoriju iedalījumam zonās, kā arī piesārņoto vietu izpētes un sanācijas procesa vadībai un pēcsanācijas monitoringam.

Projekta uzdevumi

1. PIL iepirkuma procedūras īstenošana – atklāts konkurss. 2. Izstrādāt izvērtējumu tiesiskā regulējuma pilnveidei par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem un teritoriju iedalījumu zonās, sanācijas robežvērtībām un pēcsanācijas monitoringu. Sagatavot informāciju par tiesiskā regulējuma pilnveides nepieciešamās ietekmes skaidrojumu. 3. Organizētas sānaksmes ar VVD, valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) speciālistiem un sanācijas nozares profesionāļiem, lai iepazistinātu ar izvērtējumu tiesiskā regulējuma pilnveidei (ietverot šīs tehniskās specifikācijas darba uzdevuma 2.punktā minētos darba rezultātus) un uzklausītu saņemtos viedokļus par tiem. Izpildītājam jānodrošina, ka izvērtējums par tiesiskā regulējuma pilnveidi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, teritoriju iedalījumu zonās, sanācijas robežvērtībām un pēcsanācijas monitoringu ir saskaņots ar nozari, VVD un LVĢMC. 4. Sagatavots gala nodevums par izvērtējumu tiesiskā regulējuma pilnveidei un informāciju par tiesiskā regulējuma pilnveides nepieciešamības un iespējamās ietekmes skaidrojumu.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija, veikta iepirkuma procedūra, izvēlēts izpildītājs, sagatavots iepirkuma protokols un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei. 2. Sagatavots un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts 1 (viens) ziņojums (pārskats), ietverot izpildītāja pamatotu izvērtējumu tiesiskā regulējuma pilnveidei par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, teritoriju iedalījumu zonās, sanācijas robežvērtībām un pēcsanācijas monitoringu sākotnējai redakcijai, kā arī informāciju par tiesiskā regulējuma pilnveides nepieciešamības un iespējamās ietekmes skaidrojumu. Pārskata ietvertā informācija apliecina visu 2.darba uzdevumā norādīto pasākumu izpildi. 3. Organizētas vismaz 4 sanāksmes (klātienes vai tiešsaistes). Pārskats par sanāksmju nodrošināšanu, ietverot sekojošu informāciju: 1) Sanāksmju nosaukums, mērķis, norises vieta un laiks. 2) Kopsavilkums par dalibnieku skaitu un to pārstavētās institūcijas. 3) Semināra norises atspoguļojums: 3.1.) dienas kārtība; 3.2. ) prezentāciju materiāli; 3.3. ) informācija par papildus dokumentiem, kas nosūtīti pirms sanāksmes var darīti pieejami konsultāciju / sanāksmes laikā; 3.4. ) diskusiju jautājumi un sniegtie viedokļi; 3.5. ) secinājumi. 4. Izpildītāja sagatavots un ar VARAM Vides aizsardzības departamenta saskaņots gala ziņojums (pārskats), kas ietver atbilstoši darba uzdevuma 2. un 3.punktam precizēto izvērtējumu tiesiskā reguējuma pilnveidei par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, teritoriju iedalījumu zonās, snācijas robežvērtībām un pēcsanācijas monitoringu un informāciju par tiesiskā regulējuma pilnveides nepieciešamības un iespējamās ietekmes skaidrojumu.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 40 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 186.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.