• Sākums >
  • HELCOM vadlīniju ilgtspējīgam un videi draudzīgam tūrismam Baltijas jūras reģiona piekrastes zonās projekta izstrāde bezmugurkaulnieku sugām – platajai airvabolei, divjoslu airvabolei un medicīnas dēlei

HELCOM vadlīniju ilgtspējīgam un videi draudzīgam tūrismam Baltijas jūras reģiona piekrastes zonās projekta izstrāde bezmugurkaulnieku sugām – platajai airvabolei, divjoslu airvabolei un medicīnas dēlei

Reģ Nr. 1-08/6/2020

Projekta mērķis

Latvija ir vadošā valsts par HELCOM Rekomendāciju 21/3 ILGTSPĒJĪGS UN VIDEI DRAUDZĪGS TŪRISMS BALTIJAS JŪRAS REĢIONA PIEKRASTES ZONĀS (turpmāk – Rekomendācija) . Rekomendācijas pielikumā ietvertas “HELCOM vadlīnijas ilgtspējīgam un videi draudzīgam tūrismam Baltijas jūras reģiona piekrastes zonās”. Rekomendācija ir pieņemta 2000. gadā un kopš pieņemšanas nav papildināta vai grozīta. Izvērtējot Rekomendāciju, HELCOM Vides stāvokļa un dabas saglabāšanas grupas sanāksmē tika secināts, ka tā ir novecojusi, daļēji pārklājas ar citām rekomendācijām un ir nepieciešama Rekomendācijas pārskatīšana. Tika nolemts, ka Rekomendāciju iespējams aizstāt ar jaunām vadlīnijām ilgtspējīgam un videi draudzīgam tūrismam Baltijas jūrā un piekrastēs zonās. Vadlīnijas jāizstrādā, ņemot vērā jaunākos starptautiskos dokumentus vides jomā, tūrisma attīstības tendences un Baltijas jūras vides stāvokli. Pasākuma mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu tūrisma attīstību Baltijas jūrā un piekrastes zonā, saglabājot dabas daudzveidību un nodrošinot ekosistēmu pakalpojumus.

Projekta uzdevumi

Iztrādāt HELCOM vadlīniju ilgtspējīgam un videi draudzīgam tūrismam Baltijas jūras reģiona piekrastes zonās projektu angļu valodā. Latvijai kā vadošajai valstij par Rekomendāciju, sagatavotais vadlīniju projekts jāiesniedz HELCOM Vides stāvokļa un dabas saglabāšanas grupai

Projekta rezultāti

Iztrādātas HELCOM vadlīnijas ilgtspējīgam un videi draudzīgam tūrismam Baltijas jūras reģiona piekrastes zonās projektu angļu valodā. Latvijai kā vadošajai valstij par Rekomendāciju, sagatavotais vadlīniju projekts iesniegts HELCOM Vides stāvokļa un dabas saglabāšanas grupai

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 2 716.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 716.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 716.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.