• Sākums >
  • MadCity Riga 2022 “Rīgas metropoles zaļā infrastruktūra”

MadCity Riga 2022 “Rīgas metropoles zaļā infrastruktūra”

Reģ Nr. 1-08/69/2022

Projekta mērķis

Veicināt Rīgas metropoles savstarpējo integrāciju caur zaļo infrastruktūru publisko izmantošanu, ieviešot mūsdienīgus, ilgtspējīgus un atbildīgus risinājumus pilsētu un dabas vidē. Projekta ietvaros tiks uzlabotas dažādu jomu iesaistīto pušu zināšanas un sekmēta speciālistu sadarbība. Risinājumi tiks meklēti hakatonā saistībā ar zaļo infrastruktūru, ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanu, pielāgošanos klimatam, konkurenci par vietu blīvos pilsētu centros un daudzfunkcionālu pilsētvidi.

Projekta uzdevumi

1. Veicināt četru sektoru (iedzīvotājs, uzņēmējs, valsts un pašvaldība) pieredzes apmaiņu, sadarbību un diskusiju, lai attīstītu Rīgas metropoles zaļo infrastruktūru. 2. Paplašināt Rīgas metropoles zaļās infrastruktūras izmantošanas iespējas un mudināt sabiedrību izmantot zaļo infrastruktūru rekreatīviem nolūkiem, aktīvai atpūtai u.c. 3. Sniegt plašākas zināšanas un jaunas idejas projekta dalībniekiem par mūsdienīgu, ilgtspējīgu un estētisku zaļās infrastruktūras izveidi ar piemēriem no Latvijas, Eiropas un pasaules pieredzes. Veicināt ātrāku zaļās infrastruktūras ieviešanas procesu. 4. Izveidot rokasgrāmatu par zaļās infrastruktūras integrāciju pilsētvidē, tās savstarpējo sasaisti, hakatona ideju aprakstiem, vizualizācijām un Latvijas, Eiropas un pasaules piemēriem. Tāpat rokasgrāmatai tiks pievienotas saites uz MadCity Riga 2022 video prezentācijām sociālajos tīklos. Rokasgrāmatas tiks izdota trīs valodās (latviešu, angļu, ukraiņu) starptautiskai izmantošanai.

Projekta rezultāti

1. 1300 dalībnieki ir guvuši jaunas zināšanas par zaļo infrastruktūru; 2. izstrādāti 8 risinājumi, lai veicinātu Rīgas metropoles zaļās infrastruktūras un ilgtspējīgas lietus ūdeņu apsaimniekošanas attīstīšanos; 3. veicināta sadarbība starp 4 sektoru iesaistītājām pusēm (iedzīvotājs, uzņēmējs, valsts un pašvaldība) un piesaistīti 5 dažādu valstu pārstāvji pieredzes apmaiņā; 4. izveidota rokasgrāmata par zaļās infrastruktūras attīstīšanu 3 valodās (latviešu, angļu un ukraiņu), kas tiks nosūtīta ar pilsētplānošanas un vides jomu saistītiem speciālistiem un iestādēm kā arī biedrības partneriem Latvijā un ārvalstīs.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs MadCity Rīga
Rīga, K. Barona iela 3-4, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 15 264.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 264.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.