Gribu dzīvot zaļāk

Reģ Nr. 1-08/69/2019

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis. Sagatavot un izdot rakstu sēriju GRIBU DZĪVOT ZAĻĀK žurnālā IEVAS MĀJA no augusta līdz decembrim, kas ar praktiskiem piemēriem, padomu izklāstiem, kvalitatīviem rakstiem izglītotu auditoriju gan Latvijas lielākajās pilsētās, gan reģionos. Projekta ilgtermiņa mērķis. Projekta GRIBU DZĪVOT ZAĻĀK ilgtermiņa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaisti, pievērst pēc iespējas lielāku auditorijas daļu ilgtspējīgai, bioloģiskai un videi draudzīgai saimniekošanai.

Projekta uzdevumi

1. Interneta sadaļas izveide “Gribu dzīvot zaļāk” interneta vietnē www.santa.lv. 2. Rakstu sērijas – “Gribu dzīvot zaļāk” ievadpublikācija. Plānotā tēma - atkritumu apsaimniekošana: atkritumi kā resurss, atkritumu šķirošanas iespējas un ieguvumi. 3. Publikācijas tēma - Ņemt vai neņemt plastmasas maisiņu? Informēšana un izpratnes veidošana par plastmasas (t.sk. iepirkumu maisiņu) pārmērīga patēriņa kaitīgo ietekmi uz vidi. 4. Publikācijas tēma - Ko vērts izmantot vēlreiz? Informēšana un izglītošana par aprites ekonomiku; kas tā ir, praktiski piemēri, kādi ieguvumi var būt un kā tajā iespējams iesaistīties uzņēmējiem. 5. Publikācijas tēma - Kādu zaļo mazo biznesu varu organizēt? Dabas aizsardzība un uzņēmējdarbība - labās prakses piemēri, zaļās uzņēmējdarbības un dzīvesveida piemēri Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT), komercdarbības iespējas ĪADT. 6. Publikācijas tēma - Kas ir biotops un ko varu darīt ar savējo? Informēšana un izglītošana par biotopu apsaimniekošanu - nepieciešamība, esošie un nākotne ieguvumi, problēmas, iespējamie risinājumi. 7. Publikācijas tēma - Kāda ir mana optimālā līdzatbildība pasaules aktivitātēs? Latvijas un starptautiskās sabiedrības kopējā līdzatbildība par klimata pārmaiņām un nepieciešamās aktivitātes to ierobežošanā (t.sk. Parīzes nolīgums, valstu un starptautisko nozaru organizāciju iniciatīvas). 8. Publikācijas tēma - Ar ko vislabāk kurināt? Latvijas iespējas veicināt oglekļa mazietilpīgu attīstību (t.sk., bet ne tikai siltumnīcefekta gāzu emisijas ierobežošana, kā arī ieviestās tehnoloģijas transportā, lauksaimniecībā, enerģētikā, atkritumu apsaimniekošanā). 9. Publikācijas tēma - Kā plānot nākamos sezonas darbus? Pielāgošanās klimata pārmaiņām nepieciešamība un potenciāli veicamie pasākumi Latvijā reģionālā, lokālā un mājsaimniecību līmenī (t.sk. pielāgošanās intensīvākiem nokrišņiem, ilgstošam sausumam, veģetācijas sezonas izmaiņām u.tml.).

Projekta rezultāti

1. Izveidota sadaļa “Gribu dzīvot zaļāk” interneta vietnē www.santa.lv, kurā bez maksas būs pieejamas publikācijas 2. Sagatavots un publicēts raksts žurnālā “IEVAS MĀJA” 4 lpp. apjomā. Plānotā tirāža 16 500 eksemplāru. 3. Sagatavots un publicēts raksts žurnālā IEVAS MĀJA 4 lpp. apjomā. Plānotā tirāža 16 500 eksemplāru. 4. Sagatavots un publicēts raksts žurnālā IEVAS MĀJA 2 lpp. apjomā. Plānotā tirāža 16 500 eksemplāru. 5. Publikācijas tēma - Kādu zaļo mazo biznesu varu organizēt? Dabas aizsardzība un uzņēmējdarbība - labās prakses piemēri, zaļās uzņēmējdarbības un dzīvesveida piemēri Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT), komercdarbības iespējas ĪADT. 6. Publikācijas tēma - Kas ir biotops un ko varu darīt ar savējo? Informēšana un izglītošana par biotopu apsaimniekošanu - nepieciešamība, esošie un nākotne ieguvumi, problēmas, iespējamie risinājumi. 7. Publikācijas tēma - Kāda ir mana optimālā līdzatbildība pasaules aktivitātēs? Latvijas un starptautiskās sabiedrības kopējā līdzatbildība par klimata pārmaiņām un nepieciešamās aktivitātes to ierobežošanā (t.sk. Parīzes nolīgums, valstu un starptautisko nozaru organizāciju iniciatīvas). 8. Publikācijas tēma - Ar ko vislabāk kurināt? Latvijas iespējas veicināt oglekļa mazietilpīgu attīstību (t.sk., bet ne tikai siltumnīcefekta gāzu emisijas ierobežošana, kā arī ieviestās tehnoloģijas transportā, lauksaimniecībā, enerģētikā, atkritumu apsaimniekošanā). 9. Publikācijas tēma - Kā plānot nākamos sezonas darbus? Pielāgošanās klimata pārmaiņām nepieciešamība un potenciāli veicamie pasākumi Latvijā reģionālā, lokālā un mājsaimniecību līmenī (t.sk. pielāgošanās intensīvākiem nokrišņiem, ilgstošam sausumam, veģetācijas sezonas izmaiņām u.tml.).

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 30.12.2019
Īstenotājs Žurnāls Santa
Rīga, Stabu iela 34, LV-1880
Projekta kopējās izmaksas 8 600.88 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 741.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 741.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.