Skudra

Reģ Nr. 1-08/682/2008

Projekta mērķis

Nodrošināt cilvēkiem iespēju pavadīt brīvo laiku iespējami kvalitatīvākā- tīrākā un mazāk bīstamā vidē pie Peldezera un Asaru ezera (Garkalnes parasts), līdztekus aizsargājot šo vietu bioloģisko ekosistēmu caur praktisku darbību un informācijas sniegšanu.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot projekta darba grupu 24 personu sastāvā, kurā ir 12 jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem un 12 jaunieši no sociālā riska grupām (no maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm, ar atkarības problēmām, nepilnām ģimenēm utt.), kuru skaitā būs arī jaunieši no Garkalnes pagasta; 2. Akciju veidā, visas vasaras garumā un rudens sākumā, sniegt gan praktisku, gan teorētisku informāciju par vides aizsardzību un atkritumu kaitīgumu ezeru apmeklētājiem; 3. Dot iespēju projekta grupas jauniešiem gūt praktiskas un teorētiskas zināšanas par vides aizsardzību un atkritumu kaitīgumu vieglā valodā; 4. Nodrošināt šo ezera piekrastes sakopšanu visas vasaras garumā un rudens sākumā 4 reizes nedēļā (2 reizes nedēļā viena ezera un 2 reizes nedēļā otra ezera) sakopšanu (sadzīves atkritumu savākšanu un utilizāciju) ar projektā brīvprātīgi iesaistītās projekta grupas palīdzību un ezera apmeklētāju atbalstu; 5. Motivējot regulāri piedalīties akcijā, radīt iespēju pašiem jauniešiem izvēlētās nedēļas nogalēs projekta vadītāja vadībā pašiem saplānot un veidot kultūras un atpūtas pasākumus (Ekskursijas, pārgājienus ar nakšņošanu, sporta nodarbības, izbraucieni, kino un muzeja apmeklējumi utt.), kas būtu saistīti ar savas vides labāku iepazīšanu, dabas skaistuma novērtēšanu un mīlestības radīšanu pret sev apkārt esošo, balstoties pašu jauniešu izvēlē; 6. Izveidot īsfilmu par kaitīgākajiem atkritumiem, kā iemācīties nemēslot, kā tas ietekmē atpūtas vietas patiesos saimniekus- dzīvniekus, kukaiņus utt., vieglā valodā; 7. Izveidot reklāmas materiālus:  Projekta darba grupai- T kreklus;  Ezeru apmeklētājiem un plašākai sabiedrībai- stendu pie ezeriem un drēbju maisiņus ar apdruku un bukletus; 8. Noorganizēt 2 noslēguma informatīvās diskusijas, no kurām viena būtu vieglā valodā par padarīto darbu un diska ar īsfilmu prezentāciju un izdali; 9. Motivēt projekta jauniešu grupai izstrādāt interesantus, sabiedrību uzrunājošus reklāmas materiālu idejas.

Projekta rezultāti

1. Sakopta vide ap iepriekšminētajiem ezeriem visas vasaras garumā un rudens sākumā; 2. Motivēti ezera apmeklētāji rūpēties par sevis apmeklētā ezera un arī visu sev apkārt esošo vidi; 3. Motivēta un izglītota projekta brīvprātīgā darba grupa par nepieciešamību rūpēties par sev apkārt esošo vidi, par atkritumu daudzveidību un to ietekmi, par to kā šķirot atkritumus un kā motivēt to darīt arī citiem (jo jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem ir nepieciešams ilgstošs jaunas informācijas apgūšanas periods, līdzdarbojoties ar jauniešiem bez šādiem traucējumiem, lai varēt uzskatāmi mācīties); 4. Motivēti un informēti citi sabiedrības locekļi par iepriekš minētajām tēmām un, jo īpaši personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kam ir svarīga informācija vieglā valodā, kas der arī bērniem, cilvēkiem ar valodas problēmām utt., tomēr ne visa informācija, kas ir pieejama un domāta bērniem ir derīga personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem; 5. Motivēta Garkalnes dome lielāku uzmanību pievērst šo abu ezeru sakoptībai; 6. Jaunas, bagātākas un papildinātas zināšanas par vides sakopšanas jautājumiem projekta vadītājam un jauniešu atbalsta personai.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.09.2008
Īstenotājs Pūks un draugi
Rīga, Dž Dudajeva 11-69, LV-1064
Projekta kopējās izmaksas 17 351.07 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 220.18 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 557.18 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.