• Sākums >
  • Īpaši aizsargājamo un potenciāli īpaši aizsargājamo dabas teritoriju “Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi” izpēte un atbilstības ĪADT statusam novērtēšana

Īpaši aizsargājamo un potenciāli īpaši aizsargājamo dabas teritoriju “Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi” izpēte un atbilstības ĪADT statusam novērtēšana

Reģ Nr. 1-08/67/2022

Projekta mērķis

Projekts paredz veikt vienotu četru Latvijas dendroloģisko stādījumu dendroloģisko un citu dabas vērtību izpēti un novērtēšanu. Stādījumu izpētē un unikalitātes novērtēšanā paredzēts izmantot izstrādātās vienotās dendroloģisko stādījumu novērtēšanas rekomendācijas un kritērijus, kas izstrādāti projekta Nr.1-08/180/2020 ietvaros. Paredzēts veikt datu ievadi, apstrādi un iesniegšanu par izpētes teritorijās konstatētajām dendroloģiskajām un dabas vērtībām DDPS “Ozols” vienotas datu uzkrāšanas nodrošināšanai, pieejamībai un analīzei. Pieredzes apmaiņas nolūkos projekta ietvaros paredzēti 2 (divi) komandējumi/pieredzes apmaiņas semināri labās prakses adopcijai Baltijas jūras reģiona ietvaros uz Somiju un Dāniju

Projekta uzdevumi

1. Veikt divu potenciāli ĪA dendroloģisko stādījumu (Pograničas parks un Svitenes muižas parks) un 2 esošu ĪA dendroloģisko stādījumu (Mežvidu parks un Runtortas parks) priekšizpēti. 2. Veikt datu ievadi ģeodatu formātā, kas pielāgota DDPS “Ozols” struktūrai, papildinot dendroloģisko vērtību datubāzi saskaņā ar iepriekšējā projektā izvirzītajām DAP vajadzībām. 3. Veikt divu potenciāli ĪA dendroloģisko stādījumu un divu esošu ĪA dendroloģisko stādījumu dendroloģisko, kultūrvēsturisko, dabas un ainavisko vērtību inventarizāciju un novērtēšanu, atzinumu sagatavošanu.

Projekta rezultāti

1. Veikta viena potenciāli ĪA dendroloģiskā stādījuma un 6 esošu ĪA dendroloģisko stādījumu dendroloģisko, kultūrvēsturisko, dabas un ainavisko vērtību izpēte, stāvokļa novērtējums un raksturotas tendences to pastāvēšanai ilgtermiņā, kā arī sniegts pētīto objektu unikalitātes novērtējums. 2. Noteikta četru dendroloģisko stādījumu atbilstība ĪA dendroloģisko stādījumu statusam. 3. Papildinātas DDPS “Ozols” ģeodatubāzes ar izpētes teritorijās konstatētajām dendroloģiskajām un citām dabas vērtībām.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 44 625.60 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 44 625.60 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.