• Sākums >
  • Augstākās bangas robežas noteikšana iecirkņos ar sarežģītu teritorijas īpašumtiesību struktūru

Augstākās bangas robežas noteikšana iecirkņos ar sarežģītu teritorijas īpašumtiesību struktūru

Reģ Nr. 1-08/66/2022

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir piedāvāt iespējamus risinājumus, lai kvantitatīvi samazinātu šādu sadursmju skaitu, nerisinot jautājumu par Civillikuma 1104.panta kolīziju.

Projekta uzdevumi

Lai pilnveidotu metodoloģiju un risinājumus jūras augstākās bangas robežas noteikšanai un veicinātu efektīvāku apsaimniekošanu piekrastes joslā, nepieciešams veikt šādas aktivitātes: 1.Identificēt īpaši aizsargājamo piekrastes biotopu izplatību un pārklājumu teritorijās, kur privātā īpašumā esoši zemes gabali iesniedzas krasta zonas daļā ar absolūto augstumu, kas ir mazāks par iepriekš definēto minimāli pieļaujamo (augsta applūšanas riska teritorijās). 2.Identificēt tādus objektus krasta zonas reljefā un morfoloģijā, kuru klātbūtne būtu izmantojama kā aktīvās krasta zonas robežas indikators arī pie absolūtajiem augstumiem, kas ir mazāki par iepriekš definēto minimāli pieļaujamo. 3. Izvērtēt identificēto objektu personu īpašuma tiesību sadursmes juridisko metodiku. 4. Izstrādāt aktualizētu Augstākās bangas robežlīniju.

Projekta rezultāti

Pilnveidota metodoloģija un risinājumi jūras augstākās bangas robežas noteikšanai, kas ietver: A1 – Aprakstītas situācijas, kurās īpaši aizsargājamie piekrastes biotopi pārklājas ar teritorijām, kur privātā īpašumā esoši zemes gabali iesniedzas krasta zonas daļā ar absolūto augstumu, kas ir mazāks par iepriekš definēto minimāli pieļaujamo. A2 – Aprakstīti objekti, kuru klātbūtne būtu izmantojama kā aktīvās krasta zonas robežas indikators arī pie absolūtajiem augstumiem, kas ir mazāki par iepriekš definēto minimāli pieļaujamo. A3 – Izstrādāti ieteikumi juridiskajai metodikai personu īpašumu sadursmes situācijās. A4 – Aktualizēta Augstākās bangas robežlīnija.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Baltijas krasti
Rīga, Kr.Barona iela 31a-19, LV-1011
Projekta kopējās izmaksas 7 182.56 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 182.56 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 182.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.