• Sākums >
  • Kūdras un oglekļa uzkrāšanās dinamikas noteikšana Teiču un Rožu purvā pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas

Kūdras un oglekļa uzkrāšanās dinamikas noteikšana Teiču un Rožu purvā pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas

Reģ Nr. 1-08/63/2022

Projekta mērķis

Izmērot kūdras un oglekļa uzkrāšanos pirms un pēc dabiska ūdens līmeņa atjaunošanas susinātajos augstajos purvos, ir iespējams noteikt šo darbību ietekmi ne tikai uz veģetācijas sastāvu, bet arī uz procesiem, kas notiek zem purva virskārtas jeb akrotelma. Ir paredzams, ka gan kūdras, gan oglekļa uzkrāšanās ir palielinājusies, tomēr nav zināms, kāda ir hidroloģisko apstākļu atjaunošanas ietekme uz šiem procesiem. To noskaidrojot, ir iespējams precīzāk pamatot hidroloģiskā režīma atjaunošanas ietekmi ne tikai uz bioloģisko daudzveidību, bet arī uz klimatu – pētījums ļaus modelēt ikgadējo oglekļa uzkrāšanos purvā.

Projekta uzdevumi

1. Informācijas apkopošana par pētījuma teritorijām. 2. Lauka darbi – kūdras paraugu paņemšana. 3. Kūdras paraugu paraugu vecuma noteikšana. 4. Sfagnu un kūdras pieauguma noteikšana. 5. Oglekļa uzkrāšanās dinamikas rekonstrukcija. 6. Ūdens līmeņa izmaiņu rekonstrukcija. 7. Publikāciju un publicitātes materiālu sagatavošana, un atskaites iesniegšana.

Projekta rezultāti

A1 Apkopota informācija par pētījuma teritorijām (1 pārskats). A2 Veikti lauka darbi un paņemti 9 kūdras monolīti tālākajām analīzēm. Iegūti parastās priedes koksnes urbumi – 30 koki katrā teritorijā (kopā 60 koki). Ievākti 30 apaļlapu rasenes paraugi katrā teritorijā (kopā 60 eksemplāri) ikgadējā sfagnu pieauguma noteikšanai. A3 Noteikts kūdras nogulumu vecums 9 kūdras nogulumu monolītiem (45 AMS 14C datējumi un 270 Sfērisko karbonātisko izdedžu datējumi). A4 Veikta kūdras paraugu datēšana un citu analīžu veikšana. Veikti apaļlapu rasenes lapu rozešu attālumu mērījumi ikgadējā sfagnu pieauguma noteikšanai. A5 Rekonstruēta oglekļu uzkrāšanās dinamika Teiču un Rožu purvam. A6 Noteiktas ūdens līmeņa izmaiņas Teiču un Rožu purvā pirms un pēc meliorācijas. Veikta parastās priedes gadskārtu platumu mērījumu šķērsdatēšana un hronoloģijas veidošana. A7 Sagatavota informācija zinātniskās un populārzinātniskās publikācijas iesniegšanai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Ezeru un purvu izpētes centrs
Limbažu nov., Purvīši, Brīvzemnieku pag.,
Projekta kopējās izmaksas 60 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 60 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.