• Sākums >
  • Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana 2022. gadā

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana 2022. gadā

Reģ Nr. 1-08/63/2021

Projekta mērķis

Nodrošināt Rīgas Nacionālā zoodārza (RNZD) saimnieciskās darbības daļēju finansēšanu atbilstoši Eiropas Zoodārzu un akvāriju asociācijas (EAZA) standartiem dzīvnieku labturībā un citās zoodārzu darbības jomās.

Projekta uzdevumi

1. Nodrošināt profesionālu Latvijas un pasaules faunas dzīvnieku demonstrēšanu Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā; 2. Īstenot pasākumus dabas aizsardzībai un reto un izzūdošo sugu saglabāšanai; 3. Efektīvi īstenot vides izglītības programmas; 4. Nodrošināt apmeklētāju atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju; 5. RNZD ilgtspējīga attīstīšana, uzlabojot tā darbībai stratēģiski svarīgās infrastruktūras pārvaldību, paaugstinot energoefektivitāti un palielinot dabas resursu izmantošanas lietderību; 6. Darbinieku kvalifikācijas, motivācijas un darba vides kvalitātes paaugstināšana.

Projekta rezultāti

1. Izveidotas, uzturētas daudzveidīgas un kvalitatīvas dzīvnieku kolekcijas; 2. Īstenotas labturības (fizioloģiskās un zoopsiholoģiskās) un dzīvnieku drošības prasības atbilstoši labākajai starptautiskajai praksei, kā arī nodrošināta katra kolekcijas īpatņa atbilstoša un kvalitatīva veterinārā aprūpe; 3. Izstrādātas RNZD kolekcijas attīstības pamatnostādnes, tai skaitā vadlīnijas investīciju projektiem ekspozīciju (vai kolekciju) atjaunošanai un jaunu ekspozīciju izveidei; 4. Turēti un vairoti Pasaules Sarkanajā grāmatā iekļautie reto un apdraudēto sugu dzīvnieki, kā arī dzīvnieki, kuru nebrīves populāciju uzturēšanai ir izveidotas starptautiskās ciltsgrāmatas un vairošanas programmas; 5. Dalība starptautiskajās sugu saglabāšanas programmās un zinātniskajos pētījumos par pasaules un Latvijas dzīvnieku sugu aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu; 6. Pilnveidota RNZD video, foto, informatīvā un vēsturiskā datubāze un nodrošināta citu informācijas nesēju kā zinātniskās infrastruktūras sastāvdaļas saglabāšana un attīstība, kā arī nodrošināta zooloģiskās informācijas uzskaites datubāzes uzturēšana; 7. Nodrošināta mūsdienīga, starptautiskajām tendencēm un labajai praksei atbilstoša vides izglītība, ņemot vērā globālo un lokālo vides apdraudējumu aktualitāti; 8. Pēctecīgi monitorēti apmeklētāju paradumi un vides un bioloģiskās daudzveidības uzskati; 9. Platformas veidošana pieredzes apmaiņai un sadarbībai, kļūstot par Latvijas un Baltijas mēroga vides izglītības un zinātniskās pētniecības par bioloģisko daudzveidību centru; 10. Uzlabota vides pieejamība; 11. Attīstīts RNZD aktivitāšu piedāvājums un īstenota aktīva komunikācija, paaugstinot apmeklētāju apmierinātības indeksu; 12. Izstrādāta RNZD ilgtermiņa attīstības koncepcija (Master Plan 2035), nodrošinot plānveidīgu, efektīvu un caurskatāmu īpašumu izmantošanu un dzīvnieku kolekciju attīstību; 13. Nodrošināti radīto atkritumu un enerģijas patēriņa samazināšanas ilgtspējīgi risinājumi; 14. Veiktas aktivitātes procesu un pakalpojumu digitalizācijai, līdzdarbība viedpilsētu risinājumu un inovāciju ekosistēmas projektos, kā arī centralizētu IKT risinājumu izstrādē, ieviešanā un atvērto datu nodrošināšanā; 15. Īstenoti pasākumi un aktivitāte darbinieku kvalifikācijas, motivācijas, kā arī darba vides kvalitātes un drošības uzlabošanai

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Rīga, Meža prospekts 1, LV-1014
Projekta kopējās izmaksas 4 710 827.82 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 847 900.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 538 483.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.