• Sākums >
  • Konference „Izglītība pārmaiņām: no teorijas līdz praktiskai rīcībai”

Konference „Izglītība pārmaiņām: no teorijas līdz praktiskai rīcībai”

Reģ Nr. 1-08/635/2008

Projekta mērķis

Sekmēt izglītības ilgtspējīgai attīstībai ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā, organizējot plašu starptautisku konferenci dažādu līmeņu izglītības darbiniekiem

Projekta uzdevumi

1. Noorganizēt starptautisku konferenci 100 izglītotājiem šā gada septembrī. 2. Sagatavot 200 ex. konferences materiālu apkopojumu CD formātā un izplatīt visiem interesentiem 3. Diskutēt par studiju kursa par ilgtspējīgu attīstību ieviešanu citās Latvijas pedagoģiskajās augstskolās, izmantojot Baltijas universitāšu tīklu. 4. Diskutēt par izglītības ilgtspējīgai attīstībai realizācijas iespējām stundu un ārpusstundu darbā. 5. Popularizēt studiju apli kā skolotāju tālākizglītības metodi.

Projekta rezultāti

1. Noorganizēta starptautiska konference 100 izglītotājiem šā gada septembrī. 2. Sagatavots 200 ex. un izplatīts dalībniekiem un interesentiem konferences materiālu apkopojumu CD formātā. 3. Vismaz trīs Latvijas augstskolas izteikušas gatavību piedāvāt studentiem studiju kursu izglītībā ilgtspējīgai attīstībai. 4. Izdiskutēti dažādi iespējamie varianti izglītības ilgtspējīgai attīstībai iekļaušanai stundu un ārpusstundu darbā 5. Izglītotāji iepazinuši studiju apli kā skolotāju tālākizglītības metodi.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.09.2008
Īstenotājs Bērnu vides skola
Rīga, Ģertrūdes iela 16-14, LV-1024
Projekta kopējās izmaksas 10 394.08 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 228.19 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 268.62 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.