• Sākums >
  • Pasākumi iniciatīvas “Daru labu dabai” stiprināšanai un popularizēšanai

Pasākumi iniciatīvas “Daru labu dabai” stiprināšanai un popularizēšanai

Reģ Nr. 1-08/62/2019

Projekta mērķis

Akcijas stratēģiskie mērķi: 1. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana Latvijā, iekļaujot dabas procesus, īpatnības, ekosistēmu kvalitātes nosacījumus dabas resursu, teritoriju apsaimniekošanā. 2. Sniegt praktisku ieguldījumu Latvijas dabas saglabāšanā, izglītojot sabiedrību par dabas procesiem un īpatnībām, kā arī bioloģiskās daudzveidības nozīmīgumu un dzīvesveida ietekmi uz to. Akcijas laikā tiks stiprināta un popularizēta Pasaules dabas fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes iniciatīva “Daru labu dabai”, lai nodrošinātu iedzīvotāju regulāru dalību dabas saglabāšanas un atjaunošanas darbos, iegūstot zināšanas par dabas daudzveidību, praktisko rīcību tās saglabāšanā un veidu, kā piekopt dabai draudzīgu dzīvesveidu. Teritoriju skaits Latvijā, kurās dabas vērtību saglabāšanai un atjaunošanai nepieciešams veikt noteiktas apsaimniekošanas darbības, ir liels, tāpēc līdztekus ikdienas dabas NVO, atbildīgo valsts institūciju profesionālajam darbam, arī sabiedrības izpratnei, atbalstam, līdzdalībai ir ļoti liela nozīme.

Projekta uzdevumi

1. Vairot iniciatīvas “Daru labu dabai” atpazīstamību un mājas lapas http://www.darudabai.lv/ popularitāti, īstenojot sociālo mediju kampaņu, kurā medijiem un plašākai sabiedrībai skaidrot bioloģiskās daudzveidības nozīmi un praktiskās līdzdalības iespējas dabas daudzveidības uzturēšanas un atjaunošanas darbā aizsargājamajās teritorijās un citviet Latvijā. 2. Nodrošināt iniciatīvas publicitāti tradicionālos medijos - radio, TV, drukātie mediji, interneta medijos. 3. Akcentējot uzņēmēju, ģimeņu, viedokļu līderu auditorijas, rīkot dabas daudzveidības uzturēšanas un atjaunošanas pasākumus. 4. Izveidot vizuālos materiālus, dalībai publiskos pasākumos (arī pilsētas svētkos, tirdziņos), lai akcentētu iniciatīvu “Daru labu dabai”, tās mērķus un sabiedrības līdzdalības nepieciešamību bioloģiskas daudzveidības uzturēšanā. 4. Izveidot vizuālos materiālus, dalībai publiskos pasākumos (arī pilsētas svētkos, tirdziņos), lai akcentētu iniciatīvu “Daru labu dabai”, tās mērķus un sabiedrības līdzdalības nepieciešamību bioloģiskas daudzveidības uzturēšanā. 5. Nodrošināt līdzdalību publiskos pasākumos, lai skaidrotu dažādajam auditorijām bioloģiskas daudzveidības nozīmi, sabiedrības līdzdalības iespējas. 6. Sagatavot ieteikumus zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem dabas daudzveidības uzturēšanai. 7. Nodrošināt iniciatīvas “Daru labu dabai” mājas lapas aktualizāciju ar tekstuālās un vizuālās reportāžas materiāliem no dabas saglabāšanas un atjaunošanas pasākumiem. 8. Pašnovērtējuma, projekta kopsavilkuma un regulāru atskaišu sagatavošana un finanšu pārraudzība.

Projekta rezultāti

1. Īstenota sociālo mediju kampaņa: (1) Sagatavoti un publicēti vismaz 7 dažādu biotopu atjaunošanas pasākumu pieredžu stāstu vizuāļi Facebook, Instagram vai Twitter, tajos iekļaujot pasākumu dalībnieku atziņas, DAP speciālistu komentārus, aicinājumu iepazīties ar līdzdalības iespējām www.darudabai.lv; (2) iesaistīti vismaz 3 “influenceri” jeb viedokļu līderi sociālos tīklos; (3) īstenota publikāciju sērija par ieteikumiem zemes īpašniekiem, apsaimniekotajiem par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un atjaunošanas pasākumiem. 2. Iniciētas vai sagatavotas vismaz 6 publikācijas, intervijas, ziņas medijos par iniciatīvas “Daru labu dabai”, tās mērķiem, sabiedrības līdzdalības nepieciešamību un iespējam bioloģiskas daudzveidības uzturēšanā. 3. Organizēti vismaz 5 dabas uzturēšanas/atjaunošanas pasākumi; 4. Veikta iniciatīvas “Daru labu dabai” mājas lapas aktualizācija ar tekstuālās un vizuālās reportāžas materiāliem no vismaz 5 dabas saglabāšanas un atjaunošanas pasākumiem. 5. Izveidoti vizuālie materiāli publisko pasākumu apmeklētāju informēšanai par iniciatīvu “Daru labu dabai”, tās mērķiem un sabiedrības līdzdalības nepieciešamību un iespējam bioloģiskas daudzveidības uzturēšanā; 6. Nodrošināta dalība vismaz 4 publiskos pasākumos (pilsētas svētki, tirdziņi u.c.), lai skaidrotu dažādajam auditorijām bioloģiskas daudzveidības nozīmi, sabiedrības līdzdalības iespējas. 7. Sagatavoti ieteikumi zemes īpašniekiem, apsaimniekotajiem par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un atjaunošanas pasākumiem, kas izvietoti Pasaules dabas fonda mājas lapā 8. Apkopotas un analizētas pašnovērtējuma dalībnieku intervijas.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2019
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 11 019.36 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 900.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 900.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.