• Sākums >
  • Sugas aizsardzības plāna izstrāde mežirbei (Bonasa bonasia)

Sugas aizsardzības plāna izstrāde mežirbei (Bonasa bonasia)

Reģ Nr. 1-08/62/2015

Projekta mērķis

Veikt pirmizpēti sugas aizsardzības plāna mežirbei (Bonasa bonasia) sagatavošanai un izstrādāt plāna pirmo versiju.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot aktuālo informāciju par sugu no jaunākās literatūras, t.sk. sadarbojoties ar vistveidīgo speciālistu grupas ekspertiem izvērtēt šo informāciju par sugas vajadzībām nepieciešamajiem apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumiem. 2. Veikt pētījumu par saimnieciskās darbības ietekmi uz mežirbes ligzdošanas sekmēm. Plānots, ka sadarbojoties ar AS “Latvijas Valsts meži” (kas nodrošinātu informāciju par plānoto saimniecisko darbību) un uzskaišu vietas apsaimniekojošajiem mednieku kolektīviem (informācija par meža cūku barotavu skaitu un izvietojumu) paredzēts īstenot pētījumu, lai noskaidrotu abu šo faktoru ietekmi uz mežirbju ligzdošanas sekmēm. Iespēju robežās uzskaišu veikšanā tiks iesaistīti pārstāvji no mednieku kolektīviem. 3. Sugas aizsardzības plāna (pirmā varianta) mežirbei (Bonasa bonasia) sagatavošana, t.sk., vismaz 2 apspriedes.

Projekta rezultāti

1. Apkopota aktuālā informācija par sugu no jaunākās literatūras. 2. Veiktas mežirbju uzskaites teritorijās, kur notiek saimnieciskā darbība un teritorijās, kur nenotiek (vismaz 15 maršrutu katrā grupā), divas reizes sezonā – riesta laikā (marta beigās–aprīlī) un pēcligzdošanas sezonā (no maija beigām līdz jūlija vidum). 3. Organizētas vismaz 2 apspriedes sugas aizsardzības plāna izstrādei. 4. Sagatavots sugas aizsardzības plāna pirmais variants.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.09.2016
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 30 006.08 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 706.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 947.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.