• Sākums >
  • Zivju migrācijas nodrošināšanas pasākumu plānošanai nepieciešamas datubāzes izveidošana

Zivju migrācijas nodrošināšanas pasākumu plānošanai nepieciešamas datubāzes izveidošana

Reģ Nr. 1-08/61/2022

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta Nr. 1-08/43/2020 “Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā” rezultātu pielietošanu praksē. Lai atvieglotu minētajā projektā identificēto nozīmīgāko šķēršļu nojaukšanu vai citu zivju migrācijas uzlabošanas pasākumu īstenošanu, potenciālie pasākumu īstenotāji un finansētāji tiks nodrošināti ar informāciju, kas nepieciešama piemērotāko objektu un tajos īstenojamo pasākumu izvēlei. Šādas informācijas pieejamība atvieglos arī primāri nojaucamo šķēršļu identificēšanu, uz kuras nepieciešamību ir norādīts ES Biodaudzveidības stratēģijā 2030. gadam.

Projekta uzdevumi

Galvenie projekta darba uzdevumi ir datubāzē iekļaujamo šķēršļu izvēle (vismaz 60 šķēršļi), par katru šķērsli ievācamās informācijas identificēšana, nepieciešamās informācijas ievākšana (tostarp šķēršļu apsekošana dabā) un apstrāde, kā arī publiski pieejamas datubāzes izveidošana. Datubāzē tiks apkopota informācija par šķērsli, ietekmētajām sugām, iespējamiem risinājumiem un to provizoriskajām izmaksām, kā arī sagaidāmiem ierobežojumiem šo risinājumu īstenošanai.

Projekta rezultāti

1. Identificēti vismaz 60 nozīmīgākie zivju migrācijas šķēršļi, kuros ir reāli iespējams veikt pasākumus migrācijas iespēju uzlabošanai; 2. Identificēta par katru no šķēršļiem ievācamā informācija un uz tās pamata sagatavojamā informācija; 3. Izveidota publiski pieejama datubāze, kurā par 60 nozīmīgākajiem šķēršļiem apkopota gan ievāktā, gan sagatavotā informācija (gan par šķērsli kā tādu, gan iespējamiem risinājumiem).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Projekta kopējās izmaksas 41 329.87 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 41 329.87 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 41 329.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.