• Sākums >
  • Vides normatīvo aktu analīze elektroniskai vides monitoringu datu pārvaldībai

Vides normatīvo aktu analīze elektroniskai vides monitoringu datu pārvaldībai

Reģ Nr. 1-08/61/2021

Projekta mērķis

Pasākuma mērķis ir identificēt ārejos vides normatīvos aktus, kuros pienākums operatoram iesniegt datus, pārskatus, ziņojumus un atskaites piesārņojuma jomā dublējas, kā arī identificēt operatora sniegtās informācijas lietderību vides aizsardzības lēmuma pieņemšanā. Apjomīgais normatīvo aktu skaits vides piesārņojuma jomā sarežģī izsekot līdzi tai informācijai, kuru operatoram ir pienākums iesniegt ne tikai Valsts vides dienestā, bet arī citās valsts iestādēs. Bieži vien identisku vai līdzīga rakstura informāciju par savu piesārņojošo darbību operators gatavo dažādos formātos. Šobrīd operatori atskaites, pārskatus un monitoringa rezultātus par savu darbību iesniedz dažādos formātos (excel, .pdf., word). Ja vides atļaujās ietvertā informācija un nosacījumi uzkrātos strukturētu datu formātā un operators iesniegtu monitoringa pārskatus elektroniski, samazinātos administratīvais slogs ne tikai operatoram, bet arī valsts vides inspektoram. Tas ļautu arī proaktīvi operatoriem izsūtīt atgādinājumus par monitoringa iesniegšanu, kā arī nodrošināt automatizētu kontroli par iesniegtajiem datiem. Šādas sistēmas izveidošana risinātu šādas problēmas: plašs kontrolējamo uzņēmumu skaits, bet salīdzinoši neliels vides inspektoru skaits, milzīgs manuāli apstrādājamo dokumentu skaits, operatoriem iespējams izvairīties no vides monitoringa iesniegšanas.

Projekta uzdevumi

1. Veikt ārējo normatīvo aktu piesārņojuma jomā analīzi un identificēt vides informāciju, kura netiek izmantota vides aizsardzības lēmumu pieņemšanā; 2. Sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem.

Projekta rezultāti

1. Noslēgts līgums Nr.VVD/CS/2021/133, ņemot vērā veikto iepirkuma proceduru elektronisko iepirkumu sistēmā (EDS) atbilstoši PIL 9. panta kārtībai (Iepirkuma identifikācijas Nr.:VVD 2021/25) darba uzdevumu izpildei; 2. Sagatavots un Valsts vides dienestam iesniegts ziņojums par ārējo normatīvo aktu analīzi (vidus posma ziņojums). 3. Sagatavoti, saskaņoti un Valsts vides dienestam iesniegti priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem (ietverti noslēguma ziņojumā).

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 25 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 869.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.