• Sākums >
  • Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas

Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas

Reģ Nr. 1-08/61/2020

Projekta mērķis

Izstrādāt metodiskos norādījumus par Latvijas specifikai atbilstošiem lietus notekūdeņu attīrīšanas risinājumiem dažādās apdzīvoto vietu (pilsētvides) apbūves situācijās, kā arī projektēšanas vadlīnijas konkrētiem risinājumiem.

Projekta uzdevumi

1. Veikt zinātniskās literatūras un starptautiskās pieredzes apkopojumu par Latvijas specifikai atbilstošu ilgtspējīgo lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu (lietus dārzu, ievalku, bioievalku, dīķu, ūdens caurlaidīgā seguma u.c.) izmantošanu lietus notekūdeņu attīrīšanai dažādās apbūves situācijās un dažādiem segumiem. 2. Izstrādāt vadlīnijas/metodiskos norādījumus lietus notekūdeņu attīrīšanai tipiskās situācijas (stāvlaukumi, transporta infrastruktūra, dzīvojamā apbūve, darījumu un komercapbūve, rūpnieciskās teritorijas, dažādu tipu seguma jumti, parki, zaļās zonas u.c.) un tajās piemērotāko ilgtspējīgo lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu izmantošanu. 3. Organizēt darba grupu ar visām iesaistītajām pusēm (pārstāvji no sadarbības iestādes, pilsētplānošanas, ūdenssaimniecības, meliorācijas un vides aizsardzības jomām), lai pārrunātu sagatavotos metodiskos norādījumus. Papildus tam, metodika tiks izsūtīta arī elektroniski iepriekšējo lietus ūdeņu darba grupu ekspertiem, lai dokumentu novērtētu visas ieinteresētās puses. Pamatojoties uz saņemtajiem komentāriem un priekšlikumiem, tiks veikta metodikas pilnveidošana. 4. Īstenot 5 seminārus (katrā no plānošanas reģionā viens seminārs) par sagatavotajiem metodiskajiem norādījumiem lietus notekūdeņu attīrīšanai tipiskajās situācijās. Semināros piedalīsies pārstāvji no pašvaldībām, valsts vides dienesta un citu saistīto iestāžu darbinieki. Veikt 1 semināra filmēšanu un izvietošanu digitālajos medijos, padarot to pieejamu plašākai sabiedrībai. Kopējais dalībnieku skaits – vismaz 100. 5. Balstoties uz ārzemju un Latvijas praksi, izstrādāt projektēšanas vadlīnijas konkrētiem ilgtspējīgajiem lietus ūdens risinājumiem (lietus dārzi, ievalkas, bioievalkas, dīķi, ūdens caurlaidīgais segums u.c.), t.sk. izmēra, tilpuma un caurplūduma aprēķinus; raksturīgos griezumus, sastāvdaļas un tehniskos risinājumus; izmantojamos materiālus un augus, u.c. 6. Noorganizēt darba grupu ar visām iesaistītajām pusēm (pārstāvji no sadarbības iestādes, pilsētplānošanas, ūdenssaimniecības, meliorācijas un vides aizsardzības jomām), lai pārrunātu sagatavotās projektēšanas vadlīnijas. Projektēšanas vadlīnijas tiks izsūtītas arī elektroniski iepriekšējo lietus ūdeņu darba grupu dalībniekiem un ekspertiem, lai dokumentu novērtētu visas ieinteresētās puses. Pamatojoties uz saņemtajiem komentāriem un priekšlikumiem, tiks veikta vadlīniju pilnveidošana. 7. īstenot 5 seminārus (viens katrā no plānošanas reģioniem) par ilgtspējīgo lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumu projektēšanas vadlīnijām. Semināros piedalīsies pārstāvji no ūdenssaimniecības uzņēmumiem, pašvaldību komunālajiem dienestiem, kanalizācijas un meliorācijas sistēmu projektētājiem un ainavu arhitektiem. Veikt 1 semināra filmēšanu un izvietošanu digitālajos medijos, padarot to pieejamu plašākai sabiedrībai. Kopējais dalībnieku skaits – vismaz 100.

Projekta rezultāti

1. Sagatavots zinātniskās literatūras un starptautiskās pieredzes apkopojums par Latvijas specifikai atbilstošu ilgtspējīgo lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu izmantošanu lietus notekūdeņu attīrīšanai dažādās apbūves situācijās un dažādiem segumiem. 2. Izstrādātas vadlīnijas/metodiskie norādījumi lietus notekūdeņu attīrīšanai tipiskajās situācijās. Izstrādātie dokumenti būs praktiski izmantojami efektīvā risinājumu pielietošanā un pašvaldību saistošo noteikumu par lietus kanalizāciju izstrādē, ko paredz ūdenssaimniecību pakalpojumu likums. Turklāt, tie ļaus aktualizēt lietus ūdeņu apsaimniekošanu regulējošos normatīvos aktus. 3. Izstrādātas projektēšanas vadlīnijas ilgtspējīgajiem lietus ūdens risinājumiem, kas atbilst Latvijas klimatiskajiem un finansiālajiem apstākļiem. 4. Īstenotas 2 darba grupu sanāksmes, kuru laikā apspriesti sagatavotie metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas, atbilstoši komentāriem, veikta dokumentu pilnveidošana. 5. Īstenoti 10 klātienes semināri (vai divi online semināri un 8 online diskusijas) ar plašu ieinteresēto pušu iesaisti par sagatavotajiem metodiskajiem norādījumiem lietus notekūdeņu attīrīšanai un projektēšanas vadlīnijām konkrētiem risinājumiem. 6. Izveidoti un publicēti 2 video materiāli par sagatavotajiem metodiskajiem norādījumiem lietus notekūdeņu attīrīšanai un projektēšanas vadlīnijām konkrētiem risinājumiem, kuri ir pieejami visām ieinteresētajām pusēm.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2021
Īstenotājs Cleantech Latvia
Rīga, Dzērbenes iela 27, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 30 030.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 030.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 030.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.