• Sākums >
  • Video/audio aprīkojuma iegāde kvalitatīvai un efektīvai attālinātu konferenču nodrošināšanai

Video/audio aprīkojuma iegāde kvalitatīvai un efektīvai attālinātu konferenču nodrošināšanai

Reģ Nr. 1-08/60/2021

Projekta mērķis

Pasākuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu āttālināto sanāksmju, mācību, darba grupu un konferenču iespēju, aprīkojot Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) centrālo konferenču zāli ar modernu video un audio aprīkojumu. Esošā tehnika ir fiziski un morāli novecojusi, nav tehniski savietojama ar datortehniku un datu pārraides risinājumiem, tai vairs netiek nodrošināts ražotāja atbalsts. Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienības ir izvietotas visā Latvijas teritorijā, un adekvāts video/audio aprīkojums, kas nodrošina kvalitatīvu attālinātu sanāksmju iespējas plašākai auditorijai, ne tikai pāris cilvēkiem, ir būtiski svarīga nepieciešamība laikā, kad ikdienā gan pandēmijas izraisītu piespiedu apstākļu dēļ, gan vispārējas virzības uz daļēji attālināta darba organizāciju, aktualizējas nepieciešamība pēc adekvāta materiāltehniskā nodrošinājuma. Turklāt DAP komunikācija neaprobežojas tikai ar Latvijas teritoriju – moderns, laikmetam atbilstošs tehniskais aprīkojums nepieciešams arī sadarbībai ar ārvalstu partneriem.

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpēte /cenu aptaujas veikšana video/audio aprīkojuma iekārtas iegādei; 2. Video/audio aprīkojuma iekārtas piegāde, uzstādīšana un konfigurēšana DAP lielākajā centalajā konferenču zālē; 3. Video/audio aprīkojuma iekārtas lietotāju - DAP darbinieku (kopā ~ 10 darbiniekiem) apmācība.

Projekta rezultāti

1. Izvēlēti potenciālie pretendenti un noslēgti līgumi video/audio aprīkojuma iekārtas piegādei; 2. Video/audio aprīkojuma iekārtas uzstādīšana (ar risinājumu, ka mikrofoni iebūvēti telpas piekaramajos griestos) un nokonfigurēta; 3. Apmācīti ~ 10 DAP darbinieki video/audio aprīkojuma iekārtas lietošanā attālinātai konferenču nodrošināšanai.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 20 359.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 359.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 359.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.