• Sākums >
  • Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība

Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība

Reģ Nr. 1-08/5/2020

Projekta mērķis

Uzturēt un pilnveidot portālu Dabasdati.lv, lai attīstītu sabiedrisko zinātni Latvijā un veicinātu Latvijas dabas vērtību apzināšanu un aizsardzību.

Projekta uzdevumi

1. Veikt portāla ikdienas koordinēšanas darbus (koordinēt sugu noteikšanu, komunicēt ar novērojumu ziņotājiem un brīvprātīgajiem administratoriem, izskatīt komentārus pie rakstiem un novērojumiem, sniegt atbildes, labot sugu nosaukumus, dzēst aizskarošus komentārus u.tml.). 2. Sadarbībā ar sugu ekspertiem un dabas biedrībām regulāri publicēt aktuālas dabas ziņas, rakstus, pārskatus un intervijas ar aktīvākajiem portāla lietotājiem, kā arī ziņas par notikumiem tiešsaistes ligzdās. 3. Regulāri publicēt aktuālo informāciju un aktīvi komunicēt ar sekotājiem Dabasdati.lv kontos sociālajos tīklos Twitter un Facebook par aktualitātēm dabā, interesantiem novērojumiem, akcijām u.c. 4. Reizi ceturksnī apkopot un sagatavot ilustratīvu pārskatu ar statistiku par portālā Dabasdati.lv ziņotajiem novērojumiem, lietotājiem un apmeklētību. 5. Reizi ceturksnī vai pēc pieprasījuma iesniegt datus Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP) par īpaši aizsargājamām sugām un invazīvajām sugām DAP noteiktā formātā integrēšanai valsts dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. 6. Nodrošināt portāla nepārtrauktu un korektu darbību, sniedzot atbilstošu tehnisko atbalstu. 7. Veikt portāla pārprogrammēšanu, pārejot uz starptautiski izmantoto Ornitho platformas programmatūru, un līdz šim uzkrāto datu pārnesi. 8. Noorganizēt ikgadējas portāla lietotāju kopsapulces. 9. Uzturēt sadarbību ar EuroBirdPortal u.c. starptautiskām un nacionāla līmeņa sabiedriskās zinātnes iniciatīvām.

Projekta rezultāti

1. Operatīvi noteiktas portālā ziņotās sugas, sadarbībā ar ekspertiem sniegtas profesionālas un izglītojošas atbildes uz jautājumiem, uzturēta labvēlīga diskusiju vide. 2. Portālā Dabasdati.lv sadarbībā ar sugu ekspertiem un dabas biedrībām regulāri ievietotas aktuālas dabas ziņas (ap 100 publikācijas gadā), t.sk. izvērstas publikācijas (raksti, pārskati un intervijas ar aktīvākajiem portāla lietotājiem) vismaz reizi mēnesī, ziņas par notikumiem tiešsaistes ligzdās (aktīvākajā ligzdošanas sezonas laikā reizi nedēļā) u.c., kā rezultātā sabiedrībā pieaugusi interese un zināšanas par Latvijas dabas vērtībām un dabas aizsardzību un vēlme iesaistīties. 3. Dabasdati.lv kontos sociālajos tīklos Twitter un Facebook regulāri publicēta aktuālā informācija par aktualitātēm dabā, interesantiem novērojumiem, akcijām u.c., īstenota operatīva komunikācija ar sekotājiem. 4. Reizi ceturksnī portālā publicēts informatīvi ilustratīvs pārskats ar statistiku par ceturksnī ziņotajiem novērojumiem, lietotājiem un apmeklētību. 5. Dati par īpaši aizsargājamām sugām un invazīvajām sugām reizi ceturksnī vai pēc pieprasījuma iesniegti Dabas aizsardzības pārvaldei integrēšanai valsts dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” izmantošanai dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plānošanā. 6. Nodrošināta nepārtraukta portāla darbība, ātri novēršot radušās tehniskās problēmas. 7. Pārveidota portāla programmatūra, pievienojoties starptautiskajai Ornitho platformai. 8. Noorganizētas 3 ikgadējas portāla lietotāju kopsapulces. 9. Uzturēta sadarbība ar EuroBirdPortal (sniedzot datus un piedaloties sanāksmēs) u.c. starptautiskām un nacionāla līmeņa sabiedriskās zinātnes iniciatīvām.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 73 520.94 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 66 115.50 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 48 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.