„VIDES DIENA”

Reģ Nr. 1-08/5/2016

Projekta mērķis

Ņemot vērā konkursa nolikumā 3.p. noteikto, specializētā vides aizsardzības un vides izglītības periodiskā izdevuma - žurnāla „VIDES DIENA” (turpmāk – Izdevums vai Žurnāls „VIDES DIENA”) mērķis ir Izdevuma auditorijas izglītība vides jautājumos, t.i., Izdevuma ietvaros lasītājiem tiks nodrošinātas zināšanas, kā arī tiks sniegta izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, tiks izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī tik sniegta informācija, kas attīstīta atbildīga attieksme un motivācija pamatotu lēmumu pieņemšanai (vides izglītība). Vienlaikus, Izdevumā tiks izplatīta informācija par pasākumu kopumu vides kvalitātes saglabāšanai un dabas aizsardzības ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai (vides aizsardzība). Cita starpā Izdevumā noteiktos periodos tiks nodrošināta sekojošas informācijas publicēšana, kas ir būtiska projekta mērķa nodrošināšanai: - Latvijas vides politikas pamatnostādņu un Eiropas Savienības vides aizsardzības rīcības programmās noteikto mērķu rezultātu atspoguļošana; - tiks atspoguļota risināmo vides problēmu vai to aspektu sistēmiskā nozīmība un aktualitāte Latvijā; - Izdevuma veidošanas un izdošanas nozīme, sagaidāmo rezultātu pienesums, būtiskums aktuālās vides problēmas risināšanai utt.; - Izdevumu veidošanas un izdošanas efektivitāte sabiedrības vides apziņas celšanai.

Projekta uzdevumi

Ar daudzveidīgām publikācijām rosināt lasītāju ikdienā izturēties atbildīgi pret apkārtējo vidi, gan pievēršot uzmanību citu rīcībai, gan pašiem izvēloties videi draudzīgākos risinājumus sadzīvē, piem., apkures risinājumos, ķīmisko vielu izmantošanā, gaisa piesārņojuma samazināšanā, preču un pakalpojumu izvēlē u.tml. Papildus, projekta uzdevums ir informēt pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu par jautājumiem, kas skar vides aizsardzību, tādā veidā realizējot projekta mērķi - nodrošināt sabiedrības vides izglītību un popularizējot vides aizsardzību. Nenoliedzami, projekta uzdevums ir arī popularizēt pašu projektu un tā ilgtermiņa mērķi.

Projekta rezultāti

Izdevuma saturs: kvalitatīvi sagatavotas publikācijas, sniedzot aktuālu informāciju par projekta mērķi, aptverot projekta vadlīnijās iekļautās prioritārās tēmas, kā arī citas ar vides aizsardzību saistītas aktualitātes; Izdevuma formāts: - nosaukums: žurnāls „VIDES DIENA” - formāts: 200 x 282 mm; - apjoms: 64 lpp.+4 lpp vāks; - krāsainība iekšlapas: 4+4 (CMYK); - papīrs iekšlapas: StellaPress 57g/m2(MFC); - papīrs vākam: 190g/m2 Serixo + UD matt 1/0; - pēcapstrāde: skavots, apgriezts, Periodika: 1 reizi trīs mēnešos 2016. gada martā, jūnijā, septembrī, decembrī, ar tirāžu sākot ar 5000; Izdevuma izplatīšana: (1) mazumtirdzniecība; (2) bezmaksas izdevumu piegāde (a) dažādām organizācijām; (b) atsevišķiem laikraksta „Diena” abonentiem (ievērojot prasību, kas noteikta nolikuma 3. nodaļā), kas nodrošinās Izdevumam nosakāmu auditorijas daļu – laikraksta „Diena” auditorijas daļa. Izdevuma elektroniskajās versija: žurnāla „VIDES DIENA” elektroniskās versijas izvietošana portālā www.diena.lv un tā uzturēšana projekta periodā; Izdevuma popularizēšana: Izdevuma satura pieteikums tuvākajos (pirms Izdevuma izdošanas) laikraksta „Diena” izdevumos, kā arī, izmantojot citus kanālus, kas paredzēti šajā pieteikumā (sk. pieteikuma 10.nodaļu).

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 31.01.2017
Īstenotājs Dienas Mediji
Rīga, Andrejostas iela 2, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 25 496.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 396.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.