• Sākums >
  • Reto un aizsargājamo augu kolekcijas pārstrukturēšana Nacionālajā Botāniskajā dārzā

Reto un aizsargājamo augu kolekcijas pārstrukturēšana Nacionālajā Botāniskajā dārzā

Reģ Nr. 1-08/5/2005

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot reto un apdraudēto augu kolekcijas stāvokli atbilstoši to ekoloģiskajām prasībām un radīt stabilas šo augu mikropopulacijas Nacionālajā Botāniskajā dārzā, kas kalpotu par bāzi šo sugu reintrodukcijai.

Projekta uzdevumi

Izstādīt daļu reto un aizsargājamo augu no vecajiem kolekcijas stādījumiem tiem piemērotākos apstākļos ar mērķi veicināt to vairošanos, Veidot atšķirīgas izcelsmes izolētas mikropopulācijas, Saglabāt apdraudēto augu sugu genofonda dažādību zinātniskiem pētījumiem un, nepieciešamības gadījumā, reintrodukcijai dabā.

Projekta rezultāti

NBD tiek veiksmīgāk nodrošināts viens no pamatuzdevumiem - vietējās floras bioloģiskās daudzveidības (šajā gadījumā reto un apdraudēto augu taksonu) genofonda saglabāšana ex situ (ārpus dabiskajām atradnēm).

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.09.2005
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 4 944.91 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 623.91 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 134.31 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.