• Sākums >
  • Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)

Reģ Nr. 1-08/59/2022

Projekta mērķis

Projekta mērķi ir: 1) sagatavot vienotas vadlīnijas ūdenssaimniecībām, pašvaldībām un atbildīgajām institūcijām nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā; 2) izstrādāt priekšlikumus likumdošanas izmaiņām, lai paaugstinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu drošību un nodrošinātu to nepārtrauktību.

Projekta uzdevumi

1) Spēkā esošo normatīvo aktu (kas regulē Kritisko infrastruktūru un tās darbības nodrošināšanu, Pamatpakalpojumus un to sniegšanu, kiberdrošības prasības un to piemērojamība) un saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma MK noteikumu prasību apkopojums un analīze. Tiks izstrādāts esošo normatīvo prasību apkopojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktu un drošu nodrošināšanu. 2) Izstrādāt skaidras vadlīnijas ūdenssaimniecību uzņēmumiem un pašvaldībām nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai. Skaidri aprakstīts un detalizēts darbību un pasākumu kopums, tajā skaitā, kiberdrošības, nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai. 3) Organizēt 4 informatīvus tematiskos seminārus (provizoriski – sabiedrības drošība, uzņēmumu un pakalpojumu drošība, kiberdrošība, civilā aizsardzība, semināru tēmas var tikt precizētas projekta īstenošanas laikā) ūdenssaimniecību, pašvaldību un citu atbildīgo institūciju pārstāvjiem (tajā skaitā civilās aizsardzības komisiju pārstāvjiem), lai tos iepazīstinātu ar izstrādātajām vadlīnijām un sasniegtu pēc iespējas plašāku to pielietotāju skaitu. 4) Sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām, lai ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūra tiktu iekļauta un uzskatīta par kritisko infrastruktūru ar tām atbilstošām uzturēšanas, aizsardzības, drošības un citām prasībām, kā arī ar ūdenssaimniecības pakalpojumu drošību un nepārtrauktību saistītu pasākumu sinhronizācijai dažādos normatīvajos aktos.

Projekta rezultāti

1) Izstrādātas vadlīnijas ūdenssaimniecību uzņēmumiem un pašvaldībām nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai; 2) Noorganizēti 4 informatīvi tematiskie semināri par vispārēju ar ūdenssaimniecību pakalpojumu nepārtrauktību un drošumu, kā arī izstrādātajās vadlīnijās iekļautajiem pasākumiem un aktivitātēm; 3) Sagatavoti priekšlikumi normatīvo aktu izmaiņām par ūdenssaimniecību pakalpojumu nepārtrauktības un drošuma prasībām ilgtermiņā

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.09.2023
Īstenotājs Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Rīga, Lielirbes iela 1, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 33 938.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 33 938.50 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 33 938.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.