• Sākums >
  • Prasību noteikšana APUS transformācijai par vienotu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu

Prasību noteikšana APUS transformācijai par vienotu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu

Reģ Nr. 1-08/59/2021

Projekta mērķis

Pasākuma mērķis ir programmatūras izstrādes iepirkuma tehniskās specifikācijas un rekomendāciju piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem un pretendenta atlases nosacījumiem atbilstoši izstrādātajai tehniskajai specifikācijai sagatavošana Atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmas (APUS) transformēšanai par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu. Mērķis ietver sevī gan esošās APUS biznesa procesu un sistēmas analīzi, gan nākotnes biznesa procesu un prasību analīzi un definēšanu, iekļaujot biznesa procesu kartes.

Projekta uzdevumi

1. Līguma noslēgšana par “Esošo un plānoto biznesa procesu noteikšana, informācijas sistēmas arhitektūras definēšana, funkcionālo un nefunkcionālo prasību noteikšana, iepirkuma atbalsts pakalpojumi”; 2. Veikt intervijas ar APUS sistēmas esošajiem un potenciālajiem lietotājiem vai datu saņēmējiem; 3. Veikt atkritumu aprites uzskaites un kontroles darbības procesu un Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas analīzi un aprakstīšanu; 4. Sagatavot un ar pasūtītāju saskaņot risisnājumus APUS transformēšanai; 5. Sagatavot informācijas sistēmas programmatūras prasību iepirkuma tehnisko specifikāciju APUS transformēšanai par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu.

Projekta rezultāti

1. Noslēgts līgums Nr.VVD/1/EIS_DU/2021, ņemot vērā jau veikto iepirkumu elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) atbilstoši PIL 9. panta kārtībai (Iepirkuma identifikācijas Nr.:VVD 2021/74) darba uzdevumu izpildei; 2. Sagatavoti un ar dalībniekiem saskaņoti interviju protokoli – 4 (četri) protokoli; 3. Sagatavots un ar Valsts vides dienestu saskaņots process un IS APUS analīzes apraksts; 4. Sagatavoti, saskaņoti un Valsts vides dienesam iesniegti risinājumi iekļaušanai prasību iepirkumu tehniskajā specifikācijā; 5. Sagatavota, saskaņota un Valsts vides dienestam iesniegta programmatūras prasību iepirkuma tehniskā specifikācija.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 39 955.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 955.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 955.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.