• Sākums >
  • Interaktīva akcija –„Atkritumu šķirošanas vērtīgie augļi”

Interaktīva akcija –„Atkritumu šķirošanas vērtīgie augļi”

Reģ Nr. 1-08/59/2013

Projekta mērķis

Mērķis: Interaktīvā un viegli uztveramā veidā ZAAO darbības reģionā informēt sabiedrību un iesaistīt atkritumu šķirošanas procesā, lai ilgtermiņā veicinātu vides apziņas veidošanos videi draudzīgai rīcībai.

Projekta uzdevumi

Noorganizēt interaktīvu akciju: „Atkritumu šķirošanas vērtīgie augļi” septiņās pilsētās ZAAO darbības reģionā. Akcijas aktivitātes: 1. ZAAO darbības reģionā 7 pilsētās nedēļas ietvaros izveidot vides objektu –instalācijas, kur izglītošanas nolūkā tiks izmantoti dalītu atkritumu veidi ( papīrs, PET pudeles, polietilēns, metāls, stikls). 2. Izveidot informatīvu materiālu – vides avīzi ZAAO darbības reģiona iedzīvotājiem par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu - dalītu atkritumu vākšanu otrreizējai pārstrādei. 3. Izveidot informatīvi – izglītojošas uzlīmes par atkritumu šķirošanu dalītu atkritumu konteineriem ZAAO darbības reģionā. 4. Akcijas laikā eksponēt vides objektus - instalācijas sabiedrībai pieejamā vietā pašvaldības teritorijā un, noslēdzoties akcijas laikam, pārvietot tās apskatei uz EKO laukumiem ZAAO darbības reģionā.

Projekta rezultāti

1. Akcijas laikā izveidoti 7 vides objekti - instalācijas par atkritumu šķirošanas tēmu. 2. Izveidots un izplatīts informatīvs materiāls – vides avīze (2000 eksemplāri) ZAAO darbības reģionā. 3. Izveidotas informatīvi izglītojošas uzlīmes par atkritumu šķirošanu, un aplīmēti 500 atkritumu konteineri dalītai vākšanai ZAAO darbības reģionā, kas vienlaicīgi uzlabos iedzīvotāju informētību par dalītu atkritumu vākšanu otrreizējai pārstrādei. 4. Eksponēti vides objekti- instalācijas ZAAO darbības reģiona 7 pilsētās un pēc akcijas beigām pārvietoti uz šo pilsētu ZAAO izveidotiem EKO laukumiem. 5. Kopumā ZAAO darbības reģionā uzlabosies dalītu atkritumu savākšanas kvalitāte otrreizējai pārstrādei, kā rezultātā samazinās kopējo sadzīves atkritumu daudzuma noglabāšana atkritumu poligonā un iedzīvotāju izmaksas par sadzīves atkritumu izvešanu. 6. Akcijā tiešā veidā iesaistīti 70 bērni un jaunieši, un 7 skolotāji, kuriem iespēja izpausties radoši, veidojot vides instalācijas un nostiprinot zināšanas par dalītu atkritumu veidiem, kas izmantojami otrreizējai pārstrādei. 7. Akcijā tiešā un netiešā veidā iesaistīti no 210 līdz 310 iedzīvotāji, kuriem bijusi iespēja piedalīties vides objektu - instalāciju izveidē, kā arī iegūta izglītojoša informācija par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un iespēju paust savu viedokli par aktuāliem atkritumu šķirošanas jautājumiem. 8. Akcijā iesaistījušies 7 pašvaldību pārstāvji, kuriem bijusi iespēja labāk izprast kopējo dalītu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu ZAAO darbības reģionā un nākotnē aktīvāk strādāt ar atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem pašvaldībā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.07.2013
Īstenotājs ZAAO
Valmiera, Rīgas iela 32, LV-4201
Projekta kopējās izmaksas 7 216.81 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 422.01 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 422.01 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.