• Sākums >
  • Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pielietošana piesārņojuma kustības prognozei un analīzei

Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pielietošana piesārņojuma kustības prognozei un analīzei

Reģ Nr. 1-08/58/2022

Projekta mērķis

Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pielietošana uz zemes nonākušā piesārņojuma kustības prognozei attiecībā uz pazemes ūdeņiem un hidrogrāfisko tīklu – upēm, ezeriem un jūru ikvienā Latvijas vietā. Piesārņojuma kustības modelēšana reģionālā hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 vidē, nosakot piesārņojuma kustības virzības galapunktu, kā arī kustības laiku un piesārņojuma koncentrācijas izmaiņas. Kvartāra ūdens aizsargātības kartes izveide un pamatiežu ūdens aizsargātības kartes precizēšana ar iegūtiem modelēšanas rezultātiem. Piesārņojuma kustības datu tabulu publicēšana ikvienai Latvijas vietai ar precizitāti līdz 176 metriem un interaktīvas datu piekļuves nodrošināšana mājaslapā.

Projekta uzdevumi

1. Piesārņojuma kustības trajektorijas un kustības laika aprēķins. Aktivitātē iekļauti traseru eksperimenti ar programmu ModPath, Groundwater Vistas vidē un šo rezultātu matemātiskā apstrāde. Nepieciešamo tabulas datu ieguvei un matemātiskai apstrādei tiks izveidots viens vai vairāki automatizācijas līdzekļi – datorprogrammas. Daži iespējamie risinājumi: VBA skripti, GoldenSoftware Surfer Scripter skripti, Intel Visual Fortran datorprogrammas izstrādātas MS Visual Studio vidē. 2. Piesārņojuma koncentrācijas izmaiņu aprēķins. Aktivitātē iekļauta piesārņojuma transporta modeļa izveide LAMO4 vidē un modelēšanas simulācijas ar programmu MT3D, Groundwater Vistas vidē un šo rezultātu matemātiskā apstrāde. Nepieciešamo tabulas datu ieguvei un matemātiskai apstrādei tiks izveidots viens vai vairāki automatizācijas līdzekļi – datorprogrammas. Daži iespējamie risinājumi: VBA skripti, GoldenSoftware Surfer Scripter skripti, Intel Visual Fortran datorprogrammas MS Visual Studio vidē. Programmas Grundwater Vistas tehnisko ierobežojumu dēļ (modeļa izmērs un tam atbilstošo piesārņojuma kustības un transporta modelēšanas rezultātu apjoms), ir vēlams iegādāties jaunāko Groundwater Vistas versiju lai varētu modelēt piesārņojuma kustību un transportu vienlaicīgi visai Latvijas teritorijai. 3. Kvartāra un pamatiežu ūdens aizsargātības karšu izveide. Aprēķinātās piesārņojuma koncentrācijas tiks izmantotas ūdens aizsargātības kartēs visai Latvijas teritorijai. Karšu izveidei tiks izmantota GoldenSoftware Surfer programma. 4. Piesārņojuma datu publicēšana mājaslapā un to publiskās pieejas nodrošināšana. Pirmā un otrā darba uzdevuma rezultāti tiks apvienoti MS Access datu bāzē un tad pārnesti uz MySQL datu bāzi. Izmantojot par pamatu izstrādni LVAF projektā Nr.1-08/166/2020 “Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana”, pielāgojot to esošajam uzdevumam, mājaslapā http://www.emc.rtu.lv/ tiks publicēta interaktīva WEB vietne. Izstrādne testēšanas režīmā pieejama šeit. 5. Projekta rezultātu un projekta kopsavilkuma iesniegšana Fonda administrācijā publicēšanai mājas lapā

Projekta rezultāti

1. Katram LAMO4 modeļa režģa mezglam sauszemes teritorijā tiks aprēķināti šādi parametri: a) piesārņojuma kustības laiks līdz galamērķim – ūdenstecei, atslodzes apgabalam vai nogrimstot. b) piesārņojuma galamērķa koordinātas un nosaukums. c) piesārņojuma pirmā kontakta laiks ar kvartāra slāni un koordinātes plaknē. d) piesārņojuma pirmā kontakta laiks ar pamatiežu slāni un koordinātes plaknē. Vairāk kā 1. milj. tabulu apkopojums MS ACCESS datubāzē. Kvartāra ūdens aizsargātības karte. Kartes tiks publicētas mājaslapā http://www.emc.rtu.lv/, LAMO sadaļā. 2. Katram LAMO4 modeļa režģa mezglam sauszemes teritorijā tiks aprēķināti šādi parametri: a) piesārņojuma pirmā kontakta laiks ar kvartāra slāni, tieši vai dispersijas rezultātā. b) piesārņojuma pirmā kontakta laiks ar pamatiežu slāni, tieši vai dispersijas rezultātā. c) ievērojamas piesārņojuma koncentrācijas sasniegšanas laiks kvartāra slānim, tieši vai dispersijas rezultātā. d) ievērojamas piesārņojuma koncentrācijas sasniegšanas laiks pamatiežu slānim, tieši vai dispersijas rezultātā. Vairāk kā 1. milj. tabulu apkopojums MS ACCESS datubāzē. Pamatiežu ūdens aizsargātības karte. Kartes tiks publicētas mājaslapā http://www.emc.rtu.lv/, LAMO sadaļā. 3. Modelēšanas datu apkopošanas, novērtēšanas un vispārināšanas rezultātā izveidotas kvartāra ūdens aizsargātības karte un pamatiežu ūdens aizsargātības karte. Kartes tiks publicētas mājaslapā http://www.emc.rtu.lv/, LAMO sadaļā. 4. Piesārņojuma kustības un transporta modelēšanas rezultātā iegūto tabulu datu publicēšana interaktīva rīka veidā mājaslapā. Tiks piedāvāts lietotājam interaktīvs pieprasījums ar peles kursoru izvēloties vietu uz kartes vai ievadot interesējošās vietas koordinātes datu ievades lodziņos. Publiska informatīva semināra rīkošana (ieraksts), atsevišķi aicinot tajā piedalīties ar piesārņojumu un tā sanāciju saistītus specialistus no VARAM, VVD un industrijas. Interaktīva karte ar vieglpiekļuvi iepriekšējā punkta aprakstītiem datu bāzes datiem par piesārņojuma kustību Latvijas teritorijā, mājaslapā http://www.emc.rtu.lv/, LAMO sadaļā. Rezultāts – vairāki HTML, JavaScript un CSS faili. 5. Projekta rezultātu un projekta kopsavilkums tiks iesniegts Fonda administrācijā publicēšanai mājaslapā https://lvafa.vraa.gov.lv/

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Rīgas Tehniskā universitāte
Rīga, Ķīpsalas Iela 6a, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 58 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 58 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 58 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.