Pazīsti EKOmarķējumu!

Reģ Nr. 1-08/58/2020

Projekta mērķis

Veicināt ES ekomarķējuma atpazīstamību nozīmīgām mērķgrupām – uzņēmumiem, pašvaldību iepirkumu speciālistiem, konkrētām sabiedrības grupām, sekmējot videi draudzīgāku produktu patēriņu Latvijā.

Projekta uzdevumi

1. Sadarbībā ar Vides pārraudzības valsts biroju, organizēt vismaz divās no prioritārajām produktu grupām seminārus uzņēmējiem par ES ekomarķējuma kritērijiem, prasībām un piešķiršanas kārtību. Semināri tiks organizēti klātienē vai tiešsaistē. 2. Sadarbībā ar Vides pārraudzības valsts biroju piedalīties semināros pašvaldību iepirkumu speciālistiem, kā izmantot ES Ekomarķējumu Zaļajā publiskajā iepirkumā, integrējot tēmu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajos semināros par Zaļo publisko iepirkumu. Nepieciešamības gadījumā klātienes semināri tiks organizēti tiešsaistē. Izdalītas trīs prioritārās grupas: mazgāšanas līdzekļi, noskalojamie kosmētiskie līdzekļi, tūrisma mītnes iekšdarbu un ārdarbu krāsas un lakas, mēbeles. Šīs prioritāras grupas var tikt precizētas projekta ieviešanas gaitā. 3. Popularizēt ES ekomarķējumu plašākai sabiedrībai, īstenojot informatīvo kampaņu, kas ir vērsta uz konkrētām mērķgrupām.

Projekta rezultāti

1. Projekta sagatavošana 2. Informatīvās kampaņas izstrāde un īstenošana par ES ekomarķējumu 3. Projekta starprezultātu sagatavošana un saskaņošana ar sadarbības iestādi 4. Semināru cikls uzņēmējiem par ekomarķējumu piešķiršanas kārtību. 5. Semināru cikls iepirkumu speciālistiem. Projekta rezultāti pieejami: Pazīsti EKOmarķējumu! (2020) – Ekodizaina kompetences centrs (ekodizains.org) Sadarbības partnera tīmekļa vietnē: Informācija | Vides pārraudzības valsts birojs (vpvb.gov.lv) Prezentācija par Ekomarķējumu un zaļo publisko iepirkumu: Zaļā iepirkuma piemērošana mēbeļu iepirkumos | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (varam.gov.lv) www.ekomarkejums.lv

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 09.07.2021
Īstenotājs Ekodizaina kompetences centrs
Rīga, Skujenes iela 9-63, LV-1055
Projekta kopējās izmaksas 27 329.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 329.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 329.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.