24. paralēle

Reģ Nr. 1-08/58/2015

Projekta mērķis

Nometnes „24. paralēle” mērķis ir izglītot bērnus un jauniešus, kas nav skauti un gaidas, par vides aizsardzības nozīmi ikviena cilvēka dzīvē un sabiedrībā kopumā, kā arī palīdzēt bērniem un jauniešiem izprast ar dabas resursu izmantošanu saistītās problēmas un iespējas tās risināt. Sniegt iespēju bērniem un jauniešiem lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku par demokrātiskām izmaksām.

Projekta uzdevumi

 Izglītot nometnes dalībniekus par vides aizsardzības nozīmi cilvēka dzīvē.  Izglītot nometnes dalībniekus par dabas resursu taupīšanas iespējām.  Sniegt bērniem un jauniešiem iespēju aktīvi un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.  Veicināt nometnes dalībnieku sapratni par skautu un gaidu vērtībām – likumien (piemēram: Skauts/Gaida ir dabas draugs un Skauts/Gaida ir darbīgs un taupīgs).

Projekta rezultāti

Nometnes dalībnieki nometnes laikā būs ieguvuši pamatzināšanas par dabas resursu taupīšanas iespējām un vides aizsardzības nozīmi, kā arī izpratni par skautu un gaidu vērtībām. Ar iegūtajām zināšanām viņi radīs pozitīvas pārmaiņas savās kopās - ģimenēs un vienaudžu vidū.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.08.2015
Īstenotājs Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija
Rīga, Dārziņu 9. līnija 11, LV-1063
Projekta kopējās izmaksas 6 050.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 850.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 850.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.