• Sākums >
  • Nepieciešamo datu un emisiju aprēķināšanas metodes pilnveidošana stacionārām sadedzināšanas iekārtām

Nepieciešamo datu un emisiju aprēķināšanas metodes pilnveidošana stacionārām sadedzināšanas iekārtām

Reģ Nr. 1-08/57/2022

Projekta mērķis

Izstrādāt metodi (Tier2 pieeja), atbilstoši starptautiskajām vadlīnijām (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019), PM 2,5 un NMGOS emisiju aprēķināšanai mazas un vidējas jaudas (līdz 50 MW) stacionārām sadedzināšanas iekārtām.

Projekta uzdevumi

1. Iepazīties ar izveidojamās augstākas detalizācijas pakāpes (TIER2) metodes pielietošanai nepieciešamajiem datiem un to strukturālo sadalījumu. Novērtēt Latvijā pieejamo datu avotu/bāzu (Gaiss-2; CSP un citas) informācijas atbilstību TIER2 metodes prasībām. 2. Sagatavot metodoloģisko algoritmu datu bāzēs pieejamās informācijas piemērošanai TIER2 metodes izveidošanai Latvijā. Atbilstoši tam, apkopot nepieciešamo informāciju TIER2 metodes piemērošanai gaisu piesārņojošo emisiju aprēķināšanai; 3. Atbilstoši TIER2 metodes prasībām, sadalīt izmantojamās stacionārās sadedzināšanas iekārtas pēc uzstādītās jaudas, izmantotā kurināmā veida, emisiju prasību tehnoloģiju grupām, emisiju ziņošanas inventarizācijā sektoriem; 4. Aprēķināt katrai kurināmā sadedzināšanas iekārtu grupai atbilstošo patērēto kurināmā daudzumu atsauces gadā (2020.gads); 5. Izveidot TIER2 emisiju aprēķināšanas modeli izklājtabulu veidā un veikt atbilstošos aprēķinus atsauces gadam (2020.gads). 6. Veikt iegūto emisiju aprēķināšanas rezultātu salīdzināšanu ar pēdējā iesniegtā inventarizācijas ziņojuma (2022.gads) rezultātiem.

Projekta rezultāti

1.Novērtēti Latvijā pieejamie datu avoti/bāzes attiecībā uz tajās esošās informācijas atbilstību TIER2 metodes prasībām – vismaz 4 datu bāzes 2..Sagatavots metodoloģiskais algoritms informācijas piemērošanai TIER2 metodes izveidošanai – 1 algoritms 3. Izveidots TIER2 emisiju aprēķināšanas modelis izklājtabulu veidā – 1 modelis 4. Veikti TIER2 metodei atbilstoši aprēķini atsauces gadam (2020.gads) PM2.5 un NMGOS emisijām 5. Veikts aprēķināto ar TIER2 metodi rezultātu salīdzinājums ar pēdējā iesniegtā inventarizācijas ziņojuma (2022.gads) rezultātiem. 6. Sagatavots projekta atskaites ziņojums – 1 ziņojums

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.07.2023
Īstenotājs Fizikālās enerģētikas institūts
Rīga, Aizkraukles iela 21, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 17 880.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 880.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 880.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.