URDA šķiro un samazina

Reģ Nr. 1-08/57/2019

Projekta mērķis

Akcija "Šķiro un samazini!? Padalies, kā veicās!" sastāv no vairākām būtiskām sadaļām, kas katra ļauj iesaistīt dažādas mērķauditorijas. Akcija paredzēta sabiedrības uzrunāšanai un iesaistīšanai par atbildīgu vides un resursu izmantošanu savā ikdienā, sniedzot informāciju lielformāta plakātu-baneru veidā ar pretstatu fotoattēliem par to, kāpēc tas ir aktuāli, kā saprātīgāk rīkoties, kā arī akcija arī dodot iespēju cilvēkiem pašiem padalīties ar savu pieredzi, publicējot foto attēlus sociālajos tīklos ar darbībām, ko tie jau veic savā ikdienā vai arī akcijas ietvaros uzsākuši, mainot savu ikdienu, piemēram, atkritumu šķirošana, kopumā atkritumu samazināšana. Akcija ietver sevī gan izglītojošu, gan iesaistošu aktivitāšu kopumu, kas dažādas mērķgrupas pārstāvjus aicina iesaistīties rīcīborentētās darbībās, lai stimulētu alternatīvas un videi draudzīgas rīcības izvēli dažādās ikdienas situācijās tādā veidā kļūstot atbildīgākiem vides un dabas resursu izmantošanā.

Projekta uzdevumi

1. Konkursa nolikums izsūtīts 200 izglītības iestādēm; 2. Lielformātu attēlu radīšanas process - sagatavoti 20 lielformāta plakāti, izmērs 100cm x 200 cm; 3. Dalīti vākto konteineru uzlīmju izgatavošana - izvietotas 10 vietās -uzlīmes Valkas, Pārgaujas un Valmieras novadā; 4. Akcijas norise - 50 akcijā radīti fotoattēli, kas būs pieejami apskatei Facebook, Instagram, www.urda.lv; 5. Lielformātu plakātu izvietošana - izvietoti divās vietās (Valmieras Integrētajā bibliotēkā, Cēsu autoostā); 6. Akcijas noslēgums - apkopots reālais fotoattēlu skaits, kas iesūtīts akcijai; 7. Noslēguma pasākums - Pasākumu apmeklējuši 50 dalībnieki.

Projekta rezultāti

1. Konkursa nolikums izsūtīts 200 izglītības iestādēm; 2. Lielformātu attēlu radīšanas process - sagatavoti 20 lielformāta plakāti, izmērs 100cm x 200 cm; 3. Dalīti vākto konteineru uzlīmju izgatavošana - izvietotas 10 vietās -uzlīmes Valkas, Pārgaujas un Valmieras novadā; 4. Akcijas norise - 50 akcijā radīti fotoattēli, kas būs pieejami apskatei Facebook, Instagram, www.urda.lv; 5. Lielformātu plakātu izvietošana - izvietoti divās vietās (Valmieras Integrētajā bibliotēkā, Cēsu autoostā); 6. Akcijas noslēgums - apkopots reālais fotoattēlu skaits, kas iesūtīts akcijai; 7. Noslēguma pasākums - Pasākumu apmeklējuši 50 dalībnieki.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2019
Īstenotājs Daibes ilgtspējas centrs
"Stūri", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151
Projekta kopējās izmaksas 10 881.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 922.42 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 922.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.