• Sākums >
  • Rekomendācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pilnveidošanai Latvijā

Rekomendācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pilnveidošanai Latvijā

Reģ Nr. 1-08/56/2022

Projekta mērķis

Izstrādāt rekomendācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras un saistošā normatīvā regulējuma izmaiņām, lai padarītu IVN (turpmāk – IVN) procesu vispusīgi racionālāku un efektīvāku, samazinot administratīvo slogu paredzētās darbības ierosinātājiem un kompetentajām institūcijām.

Projekta uzdevumi

1. Veikt padziļinātas intervijas, izmantojot vienotas anketas, un organizēt vismaz 4 fokusa grupas ar IVN profesionāļiem (aptverot ~ 10 nozīmīgākos IVN jomas komersantus), sabiedrības pārstāvjiem un iesaistīto valsts institūciju un pašvaldību pārstāvjiem ar mērķi noteikt šaurās vietas un šķēršļus spēkā esošajā IVN procedūrā un apkopot ieteikumus IVN procedūras optimizēšanai. 2. Veikt IVN direktīvas prasību pārņemšanas izvērtējumu un identificēt potenciālās procesa optimizācijas iespējas. 3. Veikt citu valstu prakses (aptverot vismaz 3 valstis) IVN direktīvas transponēšanā un īstenošanā izvērtējumu, labās prakses piemēru apkopošanu. 4. Veikt Latvijas tiesu prakses izvērtējumu attiecībā uz jautājumiem, kas skar IVN procedūru un tās īstenošanu. 5. Organizēt 2 dienu semināru ieinteresētajām pusēm (iesaistītās valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, IVN izstrādāji – kopā 30 cilvēki), prezentējot aptaujas un fokusa grupu rezultātus, kā arī secinājumus no direktīvas prasību, citu valstu pieredzes un Latvijas tiesu prakses izvērtējuma, un organizēt darba grupas ieteikumu izstrādei IVN procesa pilnveidošanai. Sagatavot rekomendācijas izmaiņām IVN normatīvajā regulējumā. 6. Prezentēt izstrādātās rekomendācijas Vides konsultatīvās padomes (VKP) sēdē un sanāksmē ar VARAM, kā arī sagatavot preses relīzi publicēšanai medijos.

Projekta rezultāti

1. Veiktas padziļinātas intervijas ar IVN profesionāļiem (aptverot ~ 10 nozīmīgākos IVN jomas komersantus), sabiedrības pārstāvjiem un iesaistīto valsts institūciju un pašvaldību pārstāvjiem. 2. Identificētas saistošas prasības, kas tieši izriet no IVN direktīvas. 3. Veikts citu valstu prakses izvērtējums (aptverot vismaz 3 valstis) IVN direktīvas transponēšanā un īstenošanā. 4. Veikts Latvijas tiesu prakses izvērtējums attiecībā uz jautājumiem, kas skar IVN procedūru un tās īstenošanu. 5. Noorganizētas un novadītas vismaz 4 fokusa grupas ar mērķi pārrunāt un apkopot ieteikumus IVN procedūras optimizēšanai noteiktos aspektos. Organizēts 2 dienu seminārs ieinteresētajām pusēm viedokļu saskaņošanai (kopā paredzēti ~ 30 cilvēki). 6.Sagatavotas rekomendācijas izmaiņām IVN normatīvajā regulējumā. Nodrošināta rekomendāciju publicitāte, prezentējot tās VKP sēdē, sanāksmē ar VARAM un sagatavojot preses relīzi publicēšanai medijos.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 44 894.08 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 44 894.08 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.