• Sākums >
  • Rīgas līča vides stāvokļa novērtēšanas rekomendāciju izstrāde un ieviešana klimata izmaiņu apstākļos, izmantojot vienšūņa Mesodinium rubrum attīstības īpatnības

Rīgas līča vides stāvokļa novērtēšanas rekomendāciju izstrāde un ieviešana klimata izmaiņu apstākļos, izmantojot vienšūņa Mesodinium rubrum attīstības īpatnības

Reģ Nr. 1-08/56/2020

Projekta mērķis

Izstrādāt rekomendācijas jūras vides kvalitātes novērtēšanai Rīgas līcī klimata izmaiņu apstākļos, izmantojot vienšūni Mesodinium rubrum kā indikatorsugu.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot un analizēt esošos, 2001.-2019. g. ievāktos Mesodinium rubrum, fitoplanktona un hidroloģiskos, hidroķīmiskos datus Rīgas līcī, lai rastu sakarības ar vides faktoriem, kas ietekmē vienšūņa attīstību. 2. Ievākt un analizēt laika periodos 2020. g. jūnijs-novembris un 2021. g. marts-jūnijs fitoplanktona, M. rubrum, hidroloģijas un hidroķīmijas paraugus (ievākšana vismaz 2x mēnesī), lai ar epifluorescences mikroskopēšanas metodi iegūtu datus par vienšūņa ekoloģiju un novērtētu sakarības ar ūdens vides faktoriem. 3. Prezentēt indikatora izstrādes ideju un procesu 2021. gada pavasarī HELCOM fitoplanktona ekspertu grupas (PEG) ikgadējā sanāksmē, lai saņemtu ekspertu viedokli un ieteikumus rezultātu uzlabošanai. 4. Metodikas un rekomendāciju izstrāde, izmantojot M. rubrum kā indikatorsugu, Rīgas līča laba vides stāvokļa (GES) noteikšanai, optimāla paraugu skaita ievākšanai, lai sekmīgi veiktu jūras vides stāvokļa novērtējumu raksturlielumiem D1; D4 un D5 klimata izmaiņu apstākļos. 5. Informatīvs seminārs par projekta rezultātiem – rekomendācijām - par jaunajām iespējām Rīgas līča vides kvalitātes vērtēšanā klimata maiņas apstākļos.

Projekta rezultāti

1. Noteiktas M. rubrum attīstības sakarības ar vides apstākļiem Rīgas līcī. 2. Izstrādāta metodika, noteiktas GES robežvērtības un nepieciešamais optimālais datu apjoms sekmīgai vides stāvokļa novērtēšanai, izmantojot M. rubrum sakarības ar vides apstākļiem Rīgas līcī. 3. Ar indikatoru iepazīstināta HELCOM fitoplanktona ekspertu grupa (PEG) un ekspertu komentāri, ieteikumi ņemti vērā indikatora metodikas un rekomendāciju izstrādē un uzlabošanā. 4. Sagatavots ziņojums par vides stāvokļa novērtēšanas metodiku HELCOM HOLAS vajadzībām un vides kvalitātes vērtējumu Rīgas līcim klimata izmaiņu apstākļos, izmantojot M. rubrum indikatoru.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2021
Īstenotājs Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Rīga, Daugavgrīvas 8, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 39 040.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 040.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 040.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.