• Sākums >
  • Dzeramā ūdens kvalitātes novērtējums akās Latvijā

Dzeramā ūdens kvalitātes novērtējums akās Latvijā

Reģ Nr. 1-08/55/2020

Projekta mērķis

Novērtēt dzeramā ūdens kvalitāti akās Latvijā (350 akas), ietverot hidroķīmisko novērtējumu, kā arī aplūkojot zarnu enterokoku un Escherichia coli klātbūtni.

Projekta uzdevumi

1. Akas ūdens paraugu (350 gab.) ievākšana Latvijas teritorijā, iespēju robežās klasificējot akas pēc to potenciālās ietekmētības veida un pakāpes. Pirms pētījuma rezultātu analīzes, potenciāli varētu prognozēt iespējamas atšķirības ūdeņu sastāvā un kvalitātē jūras piekrastē, lauksaimniecībā izmantotajās platībās, mežu teritorijās un teritorijās pie ražotnēm. 2. Raksturot ūdens hidroķīmiskos parametrus, to kvalitāti un atbilstību normatīviem. Plānotā paraugu skaita ievākšana sniegtu pārskatu par visu Latvijas teritoriju, ļaujot novērtēt aku ūdens un attiecīgu seklo gruntsūdeņu kvalitāti. Plānots noteikt sekojošus parametrus: nitrāti, nitrīti, amonija, fosfātu joni, pH, elektrovadītspēja, oksidējamība, duļķainība, krāsainība, dzelzs, hlorīdi, sulfāti u.c. parametri. 3. Noteikt iespējamo zarnu enterokoku un Escherichia coli klātbūtni. Nereti viensētās dzeramā ūdens ieguves vieta nav novietota ievērojamā attālumā no sausajām tualetēm vai saimniecības ēkām, tai skaitā lopkopībā izmantotajām, kas var radīt apstākļus minēto mikroorganismu klātbūtnei dzeramajā ūdenī. 4. Sagatavot kartogrāfisko materiālu ar veiktajām apsekošanas vietām, kā arī atzīmējot vietas ar paaugstinātām nosakāmo parametru vērtībām. Katram paraugu ievākšanas punktam tiks noteiktas koordinātas, aprakstīti vietējie apstākļi, to skaitā ietekmējošie faktori un ūdens līmeņa dziļums.

Projekta rezultāti

1. Raksturota Latvijā esošo aku (350 gab.) ūdens kvalitāte iespēju robežās aptverot visu valsts teritoriju ar selektīvi izvēlētām paraugu ņemšanas vietām. 2. Identificētas vietas vai apvidi ar paaugstinātām vai atšķirīgām noteikto parametru vērtībām, kuru uzskaitījuma ieskats minēts uzdevumu aprakstā. 3. Raksturota tādu potenciālo slimību ierosinātāju kā zarnu enterokoku un Escherichia coli klātbūtne dzeramajā ūdenī; 4. Sagatavota projekta rezultātu atskaite ar sagatavotu kartogrāfisko materiālu, kā arī rezultātu kopsavilkums.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2021
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 28 850.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 850.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 850.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.