• Sākums >
  • Rokasgrāmatas invazīvo sugu atpazīšanai izstrāde

Rokasgrāmatas invazīvo sugu atpazīšanai izstrāde

Reģ Nr. 1-08/54/2022

Projekta mērķis

Īstermiņa mērķis: izstrādāt kvalitatīvu un vienkārši lietojamu materiālu invazīvo sugu atpazīšanai dabā. Ilgtermiņa mērķis: Nodrošināt precīzu datu ieguvi gan kvalitatīvu lēmumu pieņemšanai invazīvo sugu pārvaldībai Latvijā, gan arī ziņojumiem Eiropas Komisijai.

Projekta uzdevumi

1. Sugu grupu ekspertu darba grupā izstrādāt rokasgrāmatas satura rādītāju un vienotu sugu datu formu, iekļaujot svarīgākos nepieciešamos datus par katru invazīvo sugu. Izstrādātās formas izdiskutēt ar iesaistītajām institūcijām un vienoties par vienotu saturu, kas jāsagatavo par katru no sugām, kas ir būtisks rokasgrāmatas turpmākajiem lietotājiem. 2. Izstrādāt sugu datu lapas pēc vienotā standarta, nodrošināt sugu atpazīšanai nepieciešamo vizuālo materiālu, izstrādāt kartogrāfisko materiālu par sugu izplatību. Zinātniskajiem redaktoriem sagatavot grāmatas vispārīgo sadaļu par invazīvajām sugām. 3. Grāmatas teksta grāmatiskā un stilistiskā koriģēšana, vāka un iekšlapu dizaina un maketa izstrāde. Grāmatas prezentācijas 6 semināri, kas sevī ietver arī iesaistīto institūciju apmācības par grāmatā iekļautajām sugām un šo sugu monitoringa specifiku, atbilstoši katras iesaistītās institūcijas kompetencei.

Projekta rezultāti

1. Izdota invazīvo sugu atpazīšanas dabā rokasgrāmata latviešu valodā elektroniskā formātā. 2. Noorganizēti 6 apmācību semināri institūcijām, kas nodarbojas ar invazīvo sugu uzraudzību, kontroli vai monitoringu, kuros tiks prezentēta izveidotā rokasgrāmata un tās lietošana, un dalībnieki iepazīstināti ar grāmatā iekļautām invazīvajām sugām un to atpazīšanu dabā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 59 972.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 972.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 55 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.