• Sākums >
  • Rekomendācijas lielo sadedzināšanas iekārtu nepārtrauktā monitoringa datu izvērtēšanai

Rekomendācijas lielo sadedzināšanas iekārtu nepārtrauktā monitoringa datu izvērtēšanai

Reģ Nr. 1-08/53/2022

Projekta mērķis

Sagatavot rekomendācijas operatoriem testēšanas sistēmas uzturēšanai un vienotam izvērtēšanas un atbilstības noteikšanas algoritmam, balstoties uz labās prakses piemēriem sadarbībā ar VVD. Rekomendācijas paredzēts izmantot arī VVD darbā, veicot iekārtu atbilstības izvērtēšanu un pārbaudot iesniegtos datus par emisijām, kas attiecīgi palīdzēs uzlabot šo gaisa piesārņojuma avotu kontroli un uzraudzību un potenciāli labvēlīgi ietekmēs gaisa kvalitāti.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot VVD iesniegto lielo sadedzināšanas iekārtu, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir 50 megavati un vairāk, monitoringa datus (potenciāli – Lielrīgas, Kurzemes un Zemgales RVP operatori) un atskaites par 5 gadu periodu; 2. Izvērtēt, kā operatori uztur testēšanas sistēmas, kādas procedūras ir izstrādātas, lai nodrošinātu atbilstību laboratoriju vispārīgajām prasībām, gadījumos, ja testēšanu nenodrošina akreditētas institūcijas, kā vērtē un nosaka rezultātu atbilstību A kategorijas atļaujas nosacījumiem. Izvērtējums tiks sagatavots, pamatojoties uz atskaitēm un/vai gada pārskatiem, kā arī intervijām ar operatoriem (vismaz 3 operatori); 3. Sadarbībā ar VVD (darba grupas) sagatavot rekomendācijas mērījumu sistēmas uzturēšanai un vienotam izvērtēšanas un atbilstības noteikšanas algoritmam, balstoties uz labās prakses piemēriem un sagatavojot izvērtējuma paraugu, izmantojot 2022. gada mērījumu rezultātus; 4. Organizēt semināru lielo sadedzināšanas iekārtu, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir 50 megavati un vairāk, operatoriem un RVP ekspertiem un inspektoriem.

Projekta rezultāti

1. Veikts VVD iesniegto lielo sadedzināšanas iekārtu, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir 50 megavati un vairāk, monitoringa datu apkopojums; 2. Veikts izvērtējums par monitoringa sistēmu atbilstību laboratoriju vispārīgajām prasībām un rezultātu atbilstību A kategorijas atļaujas nosacījumiem; 3. Izstrādātas rekomendācijas mērījumu sistēmas uzturēšanai un vienotam izvērtēšanas un atbilstības noteikšanas algoritmam; 4. Novadīts seminārs lielo sadedzināšanas iekārtu, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir 50 megavati un vairāk, operatoriem un RVP ekspertiem un inspektoriem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.05.2023
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 16 303.85 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 303.85 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 303.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.