• Sākums >
  • Jūras piesārņojošo atkritumu (JPA) situācijas datu apkopošana un sabiedrības iesaistīšana JPA problēmu aktualizācijā 2020. un 2021. gadā

Jūras piesārņojošo atkritumu (JPA) situācijas datu apkopošana un sabiedrības iesaistīšana JPA problēmu aktualizācijā 2020. un 2021. gadā

Reģ Nr. 1-08/53/2020

Projekta mērķis

Projekts ir izstrādāts ar mērķi veicināt Latvijā ES vides likumdošanas ieviešanu un starptautisko saistību izpildi jūras piesārņojošo atkritumu jomā, nodrošinot datu apkopošanu par 2020. un 2021. gada JPA situāciju, kā arī JPA preventīvo pasākumu popularizāciju un izmantoto metodoloģiju uzlabošanu, balstoties iegūto datu analīzē.

Projekta uzdevumi

1. Veikt JPA datu ieguvi un analīzi 2020.-2021. gadā. 2. Uzlabot Latvijā izmantoto JPA monitoringu metodoloģiju starptautisko aktualitāšu kontekstā (Eiropas Kopējā pētniecības centra atkritumu frakciju kopsaraksta protokola integrēšana, Latvijas izvērtējumu programmas uzlabojumi ATR kontekstā, pilsoņu zinātnes veicināšana un Eiropas vides aģentūras JPA rīka adaptācija un popularizēšana).

Projekta rezultāti

1. Datu līnija par 2020-2021. gadu (2020. gadā vasaras/rudens; 2021. gadā pavasara/vasaras datu līnija – kopā ik gadus 42+17 izvērtējumu rezultāti). 2. Latvijā izmantotās JPA izvērtējumu metodoloģijas uzlabošana, ņemot vērā starptautisko kontekstu (Eiropas Kopējā pētniecības centra izstrādāto JPA frakciju kopsarakstu un jauno frakciju kodu sistēmu, kā arī diskusijas un rekomendācijas par kopējas robežvērtības noteikšanu JPA deskriptoram Jūras stratēģijas pamatdirektīvas ietvaros) un Latvijas aktualitātes – ATR ietekmi uz vienmērīgu un salīdzināmu JPA izvērtējumu laukumu pārklājumu pašvaldībās; 3. Līdzdalība un pārstāvniecība Helsinku Komisijas (HELCOM) un Eiropas Kopējā pētniecības centra (JRC) tematiskajās ekspertu darba grupās; 4. Pilsoņu zinātnes veicināšana JPA datu apkopošanā un Eiropas Vides aģentūras JPA datu apkopošanas rīka popularizācija.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2021
Īstenotājs Vides Izglītības fonds
Rīga, 11.Novembra krastmala 35-78, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 43 603.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 43 603.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 43 603.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.