• Sākums >
  • Tīra jūra vieno! Piekrastes pašvaldību izpratnes paaugstināšana par rīcībām jūras piesārņojošo atkritumu situācijas uzlabošanā

Tīra jūra vieno! Piekrastes pašvaldību izpratnes paaugstināšana par rīcībām jūras piesārņojošo atkritumu situācijas uzlabošanā

Reģ Nr. 1-08/53/2019

Projekta mērķis

Akcijas mērķis ir veicināt Latvijā ES vides likumdošanas ieviešanu un starptautisko saistību izpildi jūras piesārņojošo atkritumu jomā, ņemot vērā pašvaldību līmeņa rīcību būtisko ieguldījumu centienos sasniegt ES Aprites ekonomikas pakotnē (COM(2015) 614) izvirzītos mērķus un Labu jūras vides stāvokli (LJVS) Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EC) kvalitatīvajā raksturlielumā – jūras piesārņojošie atkritumi.

Projekta uzdevumi

1. Akcijas atklāšanas/Jūru piesārņojošo atkritumu jautājumu aktualizācijas preses pasākums - 1 pasākums (preses konference) plašsaziņas līdzekļiem. 2. Vizuālo materiālu sagatavošana un izplatīšana (pašvaldībām un piekrastes pašvaldību iedzīvotājiem ar sociālo tīklu kampaņas palīdzību) par pašvaldību jūru piesārņojošo atkritumu situāciju un identificētajiem prioritārajiem pasākumiem, kas varētu uzlabot jūru piesārņojošo atkritumu situāciju pašvaldībā. - Sagatavotas 18 infografikas (1 nacionālā līmeņa un 1 par katru pašvaldību, atspoguļojot jūras piesārņojošo atkritumu situāciju un tendences, kā arī prioritārās rīcības pašvaldību griezumā). Infografikas izvietotas īstenotāja Facebook kontos sociālo tīklu kampaņas ietvaros, palielinot sabiedrības uzmanību un atbalstu vietējā līmeņa rīcībām jūras piesārņojošo atkritumu situācijas uzlabošanā. (25 ieraksti, tēmas: visu pašvaldību situācija ceļā uz labu jūras vides stāvokli, jūru piesārņojošie atkritumi, nacionālā situācija jūru piesārņojošo atkritumu jomā, galvenās un problemātiskās jūras piesārņojošo atkritumu frakcijas un risinājumi). 3. Vadlīniju sagatavošanas pašvaldībām par rīcībām jūru piesārņojošo atkritumu plūsmu novēršanai no prioritāriem sektoriem, ieskaitot labās prakses piemēru apkopojumu no Baltijas jūras reģiona un citām valstīm. 4. Pašvaldību pieredzes un līdzšinējo rīcību apkopošana individuālās konsultācijās ar pašvaldību un vietējo organizāciju pārstāvjiem. 5. Kopīgs piekrastes pašvaldību seminārs akcijas rezultātu prezentēšanai un turpmāko rīcību plānošanai.

Projekta rezultāti

1. Akcijas atklāšanas/Jūru piesārņojošo atkritumu jautājumu aktualizācijas preses pasākums - 1 pasākums (preses konference) plašsaziņas līdzekļiem. 2. Vizuālo materiālu sagatavošana un izplatīšana (pašvaldībām un piekrastes pašvaldību iedzīvotājiem ar sociālo tīklu kampaņas palīdzību) par pašvaldību jūru piesārņojošo atkritumu situāciju un identificētajiem prioritārajiem pasākumiem, kas varētu uzlabot jūru piesārņojošo atkritumu situāciju pašvaldībā. - Sagatavotas 18 infografikas (1 nacionālā līmeņa un 1 par katru pašvaldību, atspoguļojot jūras piesārņojošo atkritumu situāciju un tendences, kā arī prioritārās rīcības pašvaldību griezumā). Infografikas izvietotas īstenotāja Facebook kontos sociālo tīklu kampaņas ietvaros, palielinot sabiedrības uzmanību un atbalstu vietējā līmeņa rīcībām jūras piesārņojošo atkritumu situācijas uzlabošanā. (25 ieraksti, tēmas: visu pašvaldību situācija ceļā uz labu jūras vides stāvokli, jūru piesārņojošie atkritumi, nacionālā situācija jūru piesārņojošo atkritumu jomā, galvenās un problemātiskās jūras piesārņojošo atkritumu frakcijas un risinājumi). 3. Vadlīniju sagatavošanas pašvaldībām par rīcībām jūru piesārņojošo atkritumu plūsmu novēršanai no prioritāriem sektoriem, ieskaitot labās prakses piemēru apkopojumu no Baltijas jūras reģiona un citām valstīm. 4. Pašvaldību pieredzes un līdzšinējo rīcību apkopošana individuālās konsultācijās ar pašvaldību un vietējo organizāciju pārstāvjiem. 5. Kopīgs piekrastes pašvaldību seminārs akcijas rezultātu prezentēšanai un turpmāko rīcību plānošanai.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2019
Īstenotājs Vides Izglītības fonds
Rīga, 11.Novembra krastmala 35-78, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 9 999.97 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 999.97 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.