• Sākums >
  • 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar aizsargājamām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā.

1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar aizsargājamām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā.

Reģ Nr. 1-08/53/2010

Projekta mērķis

Paaugstināt 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar aizsargājamām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešanas sekmes Latvijā.

Projekta uzdevumi

Organizēt trīs vienas dienas apmācību seminārus CITES ieviešanā iesaistīto iestāžu (policijas un muitas) darbiniekiem, kuros tiktu analizēts līdzšinējais darbs, notiktu informēšana par jaunumiem likumdošanā un CITES ieviešanā pasaulē, identificētas esošās un turpmākās problēmas un rasti iespējamie risinājumi. Vienlaikus tiktu uzlaboti kontakti starp iestādēm, kas veicinātu to efektīvāku darbu. Organizēt CITES mediju dienu, iesaistot kontrolējošo iestāžu darbiniekus. CITES dienu pasākumu laikā ar mediju starpniecību par CITES tiktu informēta plaša sabiedrības daļa, vienlaikus radot pozitīvu iespaidu par CITES ieviesēju darbu un stimulējot pārējo iesaistīto institūciju darbinieku interesi CITES pārkāpumu novēršanā. Izdot izdales materiālu par CITES sarakstos iekļautajām sugām, kuru aizsardzība tiek aktualizēta Eiropas Savienības līmenī, piemēram, Eiropas zuti.

Projekta rezultāti

Realizējot projektu, tiktu paaugstināts CITES nosacījumu ieviešanu kontrolējošo iestāžu darbinieku zināšanu līmenis un CITES ieviešanas sekmes ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā. Sasniedzot projektā plānotos rezultātus, tiktu pilnīgāk izpildītas Latvijas saistības starptautiskā konvencijā, kā arī paaugstināta Latvijas kā pilntiesīgas Eiropas Savienības dalībvalsts reputācija.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2011
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 7 114.36 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 114.36 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 557.18 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.